Høy aktivitet i første halvår

I løpet av første halvår i år ble det igangsatt bygging av 4 614 500 kvadratmeter bruksareal. Det er 10,0 prosent mer enn i samme periode i fjor, melder SSB.

Mest bruksareal ble igangsatt til boliger, med hele 2 032 800 kvadratmeter i løpet av årets seks første måneder. Det er en økning på 7,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Antall igangsatte boliger har økt med 3,7 prosent, fra 15 899 boliger i første halvår 2006 til 16 482 boliger i første halvår 2007. I juni i år ble det igangsatt bygging av 2 709 boliger, 9,1 prosent færre enn i juni i fjor.

1 898 500 kvadratmeter bruksareal ble igangsatt til næringsbygninger, en økning på 10,9 prosent sammenlignet med fjorårets seks første måneder. Mest areal er igangsatt til varehandelsformål, totalt 484 300 kvadratmeter. Deretter følger bygninger til industriformål med 315 500 påbegynte kvadratmeter. Disse næringsgruppene har hatt en økning i igangsatt bruksareal på henholdsvis 9,2 og 7,4 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

Igangsatt bruksareal til fritidseiendommer, garasjer og lignende var på 683 300 kvadratmeter, en økning på 15,4 prosent fra første halvår i fjor.