Hordfast kan bli flere milliarder kroner dyrere enn planlagt

Utbyggingen av Hordfast blir dyrere enn planlagt. Den estimerte prisen ligger nå på nærmere 46 milliarder kroner, melder NRK.

Det er 4,7 milliarder kroner mer enn Statens vegvesens anslag i 2021, omregnet til nåværende kroneverdi, skriver NRK.

Omkostningen framkommer av Vegvesenets siste forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2025–2036. Økningen tilsvarer omtrent den generelle økningen for anleggskostnader i Norge.

Vegvesenet har i flere år jobbet med å kutte kostnadene for den nye motorveien Hordfast. I sitt forslag til porteføljestyring mener imidlertid Vegvesenet at med de økonomiske rammene som regjeringen har lagt for samferdselsinvesteringer, så kan ikke Hordfast prioriteres.