Høie kan bli saksøkt i sykehusstriden i Kristiansund

Høyres ordførerkandidat i Kristiansund, Torbjørn Sagen, er så oppgitt over sin egen helseminister Bent Høie at han vil støtte Kristiansund kommunes søksmål i sykehusstriden på Nordvestlandet.

Sagen gir dermed sin støtte til at Kristiansund kommune går til søksmål mot Høies beslutning om å plassere fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal i Molde, skriver Aftenposten.

– Direktører og styreledere har vært fjernet fordi de har feil standpunkt. Den lokale foretaksdirektøren ble presset ut. Dessverre er det en helseminister fra Høyre som har ansvaret for alt dette. Nå står vi igjen med et distriktsmedisinsk senter uten akutt- og fødetilbud, sier Sagen til avisen.

Han er også svært skuffet over at Nordmøre «taper og har tapt gjentatte slag» om statlige arbeidsplasser i mange år, mot Ålesund og Molde.

– Det skjer også med Høyre i regjering. Politireformen kan føre til at Kristiansund mister politimesteren. Regjeringen vil også ta fra Kristiansund sokkelansvaret når det gjelder politi og beredskap, sier Sagen.

Søndag får Agdestein og de øvrige representantene fra Høyres distriktsfylker sin belønning. Det skjer i form av at landsmøtet søndag skal vedta en ren distriktsresolusjon som korrigerer Høyres og regjeringens politikk på flere områder, skriver Aftenposten.

– Dette er historisk. Aldri tidligere har det vært lagt fram en så sterk distriktsresolusjon på et Høyre-landsmøte, sier Agdestein til avisen.

Resolusjonskomiteen gikk lørdag med på å legge inn flere tydelige formuleringer når det gjelder blant annet sykehus, samferdsel og høyere utdanning.

– Det virket. De skjønte at vi har salen med oss i dette, sier en kilde til avisen.

Helseminister Høie, som også er partiets nestleder, har akseptert de nye formuleringene.

Saksordfører Per Olaf Lundteigen (Sp) rettet i den 70 sider lange innstillingen krass kritikk mot både Høie og Helse Midt-Norge, og fikk med seg Arbeiderpartiet og SV. Også regjeringens samarbeidspartner Kristelig Folkeparti ga Høie en liten skrape i sykehusstriden.

Lundteigen håper dokumentet kan danne grunnlag for debatt om styringen av sykehusene, noe hans eget parti stiller seg bak. Sp har lagt fram et forslag om ny helseforvaltningslov som Stortinget skal ta stilling til før sommeren. Senterpartiet ser for seg en blandingsløsning der makten overføres både til staten og til lokalt nivå.