Foto: Inge R. EegFoto: Inge R. EegFoto: Inge R. EegFoto: Inge R. Eeg

Høgskolen i Østfold på ekskursjon til Norcem i Brevik

Inge R. Eeg, førstelektor HiØ Bygg, har også i år tatt med seg studenter fra høgskolen i Østfold på ekskursjon til Norcem i Brevik. 

- I flott høstvær fikk studentene se en moderne 100 år gammel fabrikk som produserer miljøvennlige sementer helt i verdenstoppen. Det ligger til rette for at fabrikken også blir den første på kloden som kan starte karbonfangst, har høyest andel av ikke-fossile brennstoffer har dermed gode fremtidsutsikter for nye 100 år – og vel så det, sier Eeg.

Senioringeinør Petter Thyholdt holdt forelesning om fabrikkens historie for studentene. Han kunne blant annet vise frem et oppslag fra Telemarksavisa i 1968 der overskriften var «Norcem slipper ut 10 tonn støv pr. dag utover Brevik-samfunnet».

- I dag er utslippet 10 tonn per år. Videre er NOx, svovel og CO2 –utslippene dramatisk redusert, påpeker Eeg.