Foto: Höegh Eiendom

Höegh Eiendom velger Seltor til Oslo-rehab

Seltor har signert totalentreprise for rehabilitering av Kristian Augusts gate 23 i Oslo etter samspill de siste tolv månedene.

Prosjektet omfatter rehabilitering av cirka 7000 kvadratmeter. Foreløpige beregninger viser at Future Built-prosjektet kan gi en reduksjon på 1.500 tonn CO2-ekvivalenter.

Kontraktssummen er på rundt 180 millioner kroner uten merverdiavgift, og bygget skal ferdigstilles ultimo 2021, skriver Seltor i en pressemelding.

- Vi er veldig fornøyd med å få på plass entreprisen med Seltor, som har vist et stort engasjement for denne ambisiøse rehabiliteringen. Det blir spennende å samarbeide i dette prosjektet hvor vi har et spesielt fokus på bærekraft og ombruk. Vi håper dette Futurebuilt prosjektet kan bli en læringsarena for oss begge. Eiendomsbransjen må bli flinkere på gjenbruk og våre erfaringer fra dette prosjektet skal vi bruke i nye prosjekter i årene som kommer, ier Atle Sundby prosjektdirektør i Höegh Eiendom i meldingen.

- Høegh Eiendom har gitt oss stor tillit i dette prosjektet hvor bærekraft er satt klart og tydelig på agendaen fra dag en i samspillfasen. Dette viser at miljøbevissthet og lønnsomhet kan ivaretas samtidig, sier administrerende direktør, Stian Råmunddal i Seltor Gruppen.