HMS-pris til Mesta og Kolo Veidekke

Mesta og Kolo Veidekke ble tildelt HMS-prisen for 2006 under Asfaltdagen i Oslo.

Siden 1989 har Norsk Asfaltforening delt ut sin HMS-pris i forbindelse med det årlige arrangementet Asfaltdagen, som samler store deler av norsk asfaltbransje. I år ble prisen for første gang delt mellom to aktører i bransjen. Mesta fikk prisen for sitt fokus på helse, miljø og sikkerhet ved bitumenanlegget og emulsjonsfabrikken på Greåker i Østfold, mens Kolo Veidekke ved region Midt-Norge ble hedret for sin fokusering på sikkerhet. - Dette er hyggelig og oppmuntrende. En solid honnør til alle som har gjort en stor innsats med HMS-arbeidet, og det er mange, sier Mestas prosjektleder Gunnar Flemmen. Han forteller at HMS har fått stor oppmerksomhet i alle ledd og på alle lagsmøter, og at det gjort et meget grundig arbeid både med byggemøter, vernerunder og risikovurderinger. - Prisen gjør oss stolte og styrker engasjementet. Samtidig forplikter det, og vi må følge opp dette framover, sier Flemmen.