Hindret storstreik - men det blir dyrt

Nær tolv timer på overtid kom partene til enighet i overenskomsten for byggfagene. De følger rammen for frontfaget, noe som betyr en lønnsøkning på 5,2 prosent. Med å si ja til dette unngikk man nok en storstreik i byggenæringen, men det har en kostnad for bedriftene i sektoren.