Hett arbeidsmarked

Sysselsettingen er nå meget høy og arbeidsledigheten forsetter å synke. Arbeidsmarkedet er dermed brennhett, og det er kamp om folkene. Men samtidig er usikkerheten stor for månedene og årene som kommer.