Longyearbyen på Svalbard. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB
Longyearbyen på Svalbard. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

Her gjelder ikke plan- og bygningsloven – nå skal egen byggeforskrift revideres

Klimaendringer gir nye byggeutfordringer på Svalbard. Nå skal en egen byggeforskrift revideres.

På Svalbard gjelder ikke plan- og bygningslovgivingen. Den som bygger her, må i stedet forholde seg til byggeforskriften for Longyearbyen. Nå blir forskriften revidert av Longyearbyen lokalstyre med bistand fra Direktoratet for byggkvalitet.

Byggeforskriften for Longyearbyen er fra 2016 og hjemlet i Svalbardloven.

Hovedmålet med revisjonen er, ifølge Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), å oppdatere forskriften til standarden i ordinær byggteknisk forskrift (TEK17), men med lokale tilpasninger og tilleggskrav.

– Klimaendringene gir Svalbard andre utfordringer for overhåndshåndtering enn på fastlandet, særlig på grunn av økt smelting av permafrost og snø. Hvordan overvann skal håndteres er blant kravene lokalstyret foreslår å endre i revisjonen, skriver DiBK i en pressemelding.

Den nye byggeforskriften vil også innføre nye krav til klimagassregnskap for større byggeprosjekter.

– Etter planen skal den nye forskriften sendes på høring til våren og fastsettes i løpet av året, skriver DiBK.

Sentrale personer i arbeidet er Anne Vera Skrivarhaug, Aina Iden Tveit, Elisabeth Fiksdal, Tom Schaug, Lillian Risvaag, Jostein Børve Hernes og Bjørnar Kruse fra Longyearbyen lokalstyre, Rasmus Bøckmann fra Svalbard Energi as og Marit Langen fra Direktoratet for byggkvalitet