Kongsvinger ungdomsskole, SPAR Snarøya og Maskinparken TRE.

Her er de nominerte prosjektene til Årets trebyggeri 2018

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut prisen Årets trebyggeri 2018 på Byggegallaen 3. april. Juryen har nå gått gjennom et stort antall prosjekter, som er ferdigstilt i 2018, og har plukket ut tre kandidater til prisen. 

– Juryen hadde også i år en krevende jobb i år. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyd med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri, forteller daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus.

De tre kandidatene er:

Klikk for større versjon

Kongsvinger ungdomsskole – skole i limtre og massivtre 

Byggherre: Kongsvinger kommune ved KKEiendom
Prosjektledelse: HR Prosjekt
Totalentreprenør: Ø.M. Fjeld
Arkitekt/interiørarkitekt: hlm arkitektur
LARK: Bjørbekk & Lindheim

Rådgivere: RIB, RIBr,RIByFy, RIM, RIEnergi: WSP l RIG: Løvlien Georåd l RIV: GK Inneklima l RIVA: Arealtek l RIE: Ing. Hallås l RIAku: Brekke & Strand l Koordinator for utførelse og uavhengig kontroll: Prosjektråd Innlandet

Skolen ligger flott til i terrenget, tett inntil Glomma like i utkanten av sentrum av byen. Arkitekt Marlies Lekven i hlm arkitektur har utformet bygget, som skråner nedover i retning fra festningen mot elvebredden. Bygget er totalt på 11.360 kvadratmeter, fordelt på to- og tre etasjer. Det er 490 elever som nå er i full gang med å ta i bruk skolen, men den er prosjektert og bygget for hele 720 elever.

Les Byggeindustriens omtale av prosjektet her

SPAR Snarøya – bærekraftig og miljøvennlige dagligvarebutikk

Klikk for større versjon

Byggherre: Norgesgruppen Eiendom
Prosjektledelse: ProsjektCompaniet
Totalentreprenør: POB Entreprenør
ARK: Meinich Arkitekter: Forprosjekt l Søndergaard Rickfelt: Prosjektering etter forprosjekt
Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIBrann: SteG

I den nye dagligvarebutikken til SPAR-kjeden har byggherre Norgesgruppen Eiendom lagt stor vekt på å få ned CO 2-avtrykket med energisparende tiltak og utstrakt bruk av miljøvennlige materialer.

– Det at vi har valgt å bygge Norges mest miljøvennlige butikk er et ledd i vår miljøstrategi om å bli klimanøytrale, sier prosjektsjef Vegard Sletten i Norgesgruppen Eiendom. 

Les Byggeindustriens omtale av prosjektet her

Maskinparken TRE – boligblokk i massivtre, Lilleby, Trondheim

Klikk for større versjon

Byggherre: Lilleby Eiendom (50% Veidekke Eiendom, 50% andre investorer)
Arkitekt: HUS Arkitekter 
Entreprenør : Veidekke Entreprenør
RIB: WSP, RIbrann: Rambøll, RIaku: Brekke & Strand, TUE Massivtre: WoodCon, TUE Elektro: Vintervoll. TUE Rør: GK Rør. TUE Ventilasjon: Bryn Byggklima. TUE Grunnarbeider: Tverås Maskin. UE Maler: Sandå

Maskinparken TRE er det 6. salgstrinnet på Nye Lilleby i Trondheim, hvor Lilleby Eiendom (eid 50 prosent av Veidekke Eiendom) på en over 100 mål stor tomt utvikler en helt ny bydel der det tidligere var lokalisert tungindustri. Maskinparken TRE i Trondheim, en 8 etasjers boligblokk i massivtre og passivhusstandard, er bygget for det kommersielle markedet. Veidekke har fokus på bærekraft og ønsker å vise frem resultatene man har oppnådd gjennom et ambisiøst massivtreprosjekt. Et viktig delmål har vært å bidra til utvikling av byggemetoden for å gjøre den mer tilgjengelig og vanlig i norsk byggebransje.

Les Byggeindustriens omtale av prosjektet her

Årets Trebyggeri
Årets Trebyggeri 2018 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2018.
Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f. eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer og så videre. 

Sentrale kriterier for bedømningen er:
• Innovativ og/eller spennende trebruk
• Høy arkitektonisk kvalitet
• Energieffektivitet
• Arealeffektivt og økonomisk byggeri
• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
• Bidratt til leverandørutvikling

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø, og utvikling av nye konsepter og løsninger. Prisen skal bidra til å markere og fremme denne positive utviklingen.

Utdeling av prisen og arbeidet knyttet til dette skjer i et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no. 

Juryen består av:
Birgitte Skjerve, Norske Arkitekters Landsforbund
Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom
Audun Øvrum, Treteknisk
Arve Brekkhus, Byggeindustrien
Aasm. Bunkholt, TreFokus

Les mer om Byggedagene her