Murer Tom Morgan Andersen og prosjektleder Karl Christian Martinsen i Veidekke bygger nye Majorstuhjemmet for Oslobygg KF. For å få ned avfallsmengden på prosjektet har entreprenøren etablert en egen vedstasjon hvor de kapper rester av ubehandlet trevirke og samler i sekker. Veden gis bort til naboene. Foto Svanhild Blakstad

Murer Tom Morgan Andersen og prosjektleder Karl Christian Martinsen i Veidekke bygger nye Majorstuhjemmet for Oslobygg KF. For å få ned avfallsmengden på prosjektet har entreprenøren etablert en egen vedstasjon hvor de kapper rester av ubehandlet trevirke og samler i sekker. Veden gis bort til naboene. Foto Svanhild Blakstad

Her blir byggeprosjektets kapp til gratis ved for naboene

På Veidekkes prosjekt Majorstuhjemmet i Oslo har entreprenøren tatt grep for å få ned byggavfallet. Kapp av trevirke blir til gratis ved i stedet for at det havner i kontaineren.