Foto: HENT/Bergen kommuneFornøyde samspillere. F.v. Rune Tangen(Ekstern prosjektleder Artec), Sigve Hodneland (avd.leder HENT Bergen), Willy-Andre Gjesdal (direktør Etat for utbygging, Bergen kommune), Gerd Hole (prosjektleder Bergen kommune), Simon Stevnebø (HENT Bergen).Fra oppstartssamlingen for prosjektet.

HENT skal rehabilitere Kronstad skole og Hunstad skole i Bergen

Bergen kommune har inngått samspillsavtale med HENT AS på Kronstad oppveksttun. Avtalen innebærer et samspill frem til september 2019, med intensjon om å gå umiddelbart videre på detaljprosjektering og bygging.

- Bergen kommune er glad for endelig å ha en samspillsentreprenør på plass og vi gleder oss til å samarbeide med HENT og alle de involverte samarbeidspartene. Prosjektet er utfordrende, men samtidig spennende. Det blir parallell prosess regulering og prosjektering. Samspillsentreprise er forholdsvis nytt for Bergen kommune. Vi gleder oss til en ny entrepriseform og har stor tro på at dette er den riktige formen for dette prosjektet, uttaler Gerd Hole, prosjektleder for Bergen kommune i en pressemelding.

- HENT har gjennomført en lang rekke samspillsprosjekter, men dette vil være det første for Bergen kommune. Vi er veldig glad for muligheten og mener at denne entrepriseformen er optimal ved å sikre tidlig involvering av alle riktige parter, og til syvende og sist sørge for et bedre prosjekt. Nå går vi inn i en spennende fase der vi sammen med Bergen kommune og våre samarbeidspartnere skal utvikle forprosjektet parallelt med trinnvis kalkulasjon, sier Sigve Hodneland, avdelingsleder i HENT Bergen.

Kronstad og Hunstad skole skal totalrehabiliteres, bygges sammen med bro over fylkesvei og bli et oppveksttun med barneskole og barnehage. Kronstad skole er bygget i 1953 og 1964, og tilstanden er dårlig. Hunstad skole er bygget i 1973 og tilstanden er relativt bedre. For å få dekket behovet for elev- og barnehageplasser er det valgt sambruk av disse to skolene. Dette krever noe nybygg, ombygginger og tilpasninger for å få bygningsmassen funksjonell i forhold til bruksformålet.

Hunstad skole står i dag tilnærmet tom, og byggearbeidene vil etter planen starte her rundt årsskiftet og være klar for innflytting høsten 2021. Elevene på Kronstad skole vil da flytte over i Hunstad-delen, slik at rivearbeidene på Kronstad kan starte. Kronstad skole, og dermed det komplette Kronstad oppveksttun vil være klar for innflytting høsten 2023.

Samlet bygningsmasse vil være på cirka 8.500 kvadratmeter.