Illustrasjon: Askim / Lantto Arkitekter

HENT skal bygge ut Orkla Industrimuseum

Orkla Industrimuseum har valgt HENT AS som totalentreprenør til å gå videre i konkretiseringsfasen for utbygging av museet.

Utvelgelsen av entreprenør har vært gjort etter Best Value Procurement (BVP), Konkretiseringsfaen skal pågå frem til medio juni-2020, skriver Prosjektutvikling Midt-Norge i en pressemelding.

Museene i Sør-Trøndelag skal bygge nytt verksted, vognhall og administrasjons-/besøksbygg for Orkla Industrimuseum på Løkken Verk.

Prosjektet skal blant annet inneholde:

  • Verkstedarealer for å restaurere, vedlikeholde og drifte Thamshavnbanen med infrastruktur og rullende materiell
  • Overdekt vognhall for å kunne ta vare på Thamshavnbanens vognmateriell
  • Magasin og arkiver for å ta vare på gjenstander og det store «Orklaarkivet»
  • Utstillingslokaler og formidlingslokaler med nødvendig publikumsareal
  • Kontorlokaler og gode arbeidsplasser for museets ansatte
  • Gode uteområder for å tiltrekke publikum
  • Ombygginger i eksisterende bygg som er fredet

Et sentralt element i BVP-metoden er at byggherren oppgir budsjett makspris for oppdraget. BVP-rådgiver Odd Tillerli hos Prosjektutvikling Midt-Norge sier i meldingen at beste tilbyder lå under budsjett maksprisen som var satt til kr 85,5 millioner kroner før merverdiavgift.

Kontrakt om bygging signeres når konkretiseringsfasen er gjennomført, og anlegget på Løkken skal stå ferdig i løpet av november 2021.