HENT skal bygge nye Vilberg barneskole. Illustrasjon. Filter arkitekter
HENT skal bygge nye Vilberg barneskole. Illustrasjon. Filter arkitekter

HENT skal bygge nye Vilberg barneskole i Eidsvoll

HENT og Eidsvoll kommune har signert kontrakt for prosjektering og bygging av nye Vilberg barneskole. Avtalens verdi er på 376,8 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

- HENT takker for tilliten fra Eidsvoll kommune og ser frem til å komme i gang med videre prosjektering og bygging av skolen, sier avdelingsleder HENT Innlandet Kristian Myhrer i en pressemelding.

Den nye skolen skal etter planen stå ferdig i mai 2024 og bygges som en treparallell skole med flerbrukshall. Den klargjøres også for utvidelse til fireparallell.

Uteområdet står sentralt i planleggingen. Det legges til rette et stort bilfritt areal for lek og opphold. Utearealet blir variert og skal legge til rette for alle typer aktiviteter, fra ballsport og sykling, til rolige samtaler og spaserturer.

Det er også lagt til rette for at undervisningen enkelt kan flyttes ut i friluft.

Skolen er ifølge pressemeldingen planlagt for trygg henting og levering av barn, og det er også lagt godt til rette for kollektivtransport

Selve skolen bygges som et tun med flere bygningsvolumer rundt en felles akse. Prosjektet bygges med utstrakt bruk av massivtre og trevirke, både innvendig og utvendig. Det er også tatt grep for å sikre at flerbrukshallen ikke blir dominerende i omgivelsene.

I flerbrukshallen skal det bygges en flate tilsvarende en full håndballbane, med tribune over garderobeanlegget og eget publikumsareal. I tillegg blir det en egen aktivitetssal tilpasset dans, fekting, kampsport med mer.