Ill. Nyréns arkitektkontor/RATIO arkitekter AS

HENT skal bygge Ersta Nya Sjukhus

Ersta diakoni gir HENT Sverige i oppdrag å bygge sykehuset Ersta Nya Sjukhus.

Ersta Nya sjukhus planlegges og dimensjoneres for å inneholde pleie, diagnostikk, mottak og døgnkontinuerlig pleie som tilsvarer dagens Ersta sjukhus – men med en økning i kapasiteten på opp til 50 prosent. Prosjektet gjenomføres som en generalentreprise i samspill og omfatter 23.000 kvadratmeter. Den nye bygningen integreres med virksomhetens eksisterende lokaler på Erstaområdet i sentrale Stockholm.

– Når mange diskuterer problemer i den svenske medisinske behandlingen, så fortsetter vi å arbeide offensivt og langsiktig, sier Jan-Åke Zetterström, sjef for Ersta sjukehus i en pressemelding.

 – Vi er overbevist om at HENT kommer til å bygge nettopp det moderne sykehuset vi vil ha for å møte fremtidens behov for kvalifisert pleie, sier han.

– Ersta diakoni har siden starten i 1851 lett etter nye måter å hjelpe mennesker som på ulike måter er usatt i forskjellige livssituasjoner. Ersta Nya Sjukhus skal stå klart 2021, og møter et behov med økende befolkning i Stockholm og der befolkningen stadig blir eldre, sier Stefan Nilsson, direktør for Ersta diakoni.

– Omsorgsbygg er et definert satsingsområder for HENT og det er derfor gledelig at vi gjennom Ersta Nya Sjukhus kan legge enda et sykehusprosjekt til vår svenske portefølje. Jeg er stolt og takknemlig over tilliten Ersta diakoni vist oss, sier Markus Bley, avdelingssjef i HENT Sverige.

Ill. Nyréns arkitektkontor/RATIO arkitekter AS