Bahadir Sert, prosjektleder Kalkulasjon og innkjøp avd. HENT, Heidi Vassli, prosjektleder Trondheim eiendom – utbygging, Ståle Leistad, prosjektleder ÅF Advansia AS, Gunhild Brandtzæg Arnstad, prosjektleder Trondheim eiendom – utbygging og Øyvind Haugen, prosjektleder produksjon avd. HENT.

HENT bygger Risvollan Helse- og velferdssenter

Trondheim eiendom-utbygging og HENT AS har signert avtale om bygging av Risvollan Helse- og Velferdssenter i Trondheim. Kontraktsformen er en totalentreprise med ramme på cirka 410 millioner kroner eks. mva. 

Helse og velferdssenteret skal i tillegg til 72 sykehjemsplasser, 50 omsorgsboliger og aktivitetstilbud for seniorer og skal også inneholde et åpent aktivitetssenter med bydelskafé, lokaler for varierte møter og aktiviteter, en velværeavdeling med frisør, fotpleie og velværebad, samt storstue/festsal med plass til 150 - 200 personer. I tillegg til egen administrasjon, skal senteret også romme sonekontor for hjemmetjenesten. Det nye senteret forutsettes å kunne driftes med lavt energibruk. Helse- og velferdssenteret har som målsetting å oppnå passivhusstandard, samt målsetting om lave kostnader til drift og vedlikehold og lavest mulig CO2- utslipp.

- Prosjektet har pågått over lang tid. Det ble i første gang omtalt i handlings- og økonomiplan for 2014-2017. Det er allerede gjennomført forberedende arbeider på tomten som egen entreprise, hvor 5 høyspentlinjer er lagt fra luftspenn ned i bakken, hovedvannledning er lagt om og driftsatt, samt at flombekk er etablert på deler av tomten. HENT ble tildelt totalentrepriseoppdraget med bygging av helse- og velferdssenteret i august 2018. Vi har gjennomført risikoovergang og samspillfase høsten 2018, som grunnlag for kontrakt. Vi er godt fornøyd med prosessen og samarbeidet så langt og ser frem til å realisere et spennende og komplisert prosjekt i samarbeid med HENT. Vi er trygge på at HENT ivaretar prosjektet og Trondheim kommune sine interesser på best mulig måte, oppsummerer prosjektlederne Gunhild Brandtzæg Arnstad og Heidi Vassli ved Trondheim eiendom-utbygging i en pressemelding.

- Vi er godt fornøyd med at vi nå har fått signert den endelige avtalen for prosjektet, og ser frem til et godt samarbeid med byggherre, rådgivere, underentreprenører og leverandører, sier prosjektleder Øyvind Haugen hos HENT AS.