Fra venstre: prosjektleder Rebecca Celine Høynes, virksomhetsleder bygg Aud Val, kommunedirektør Øyvind Henriksen, utvalgsleder Camilla Hille, ordfører Hanne Opdan, konserndirektør for kalkulasjon og innkjøp HENT, Jon Wefald, prosjektleder og prosjektutvikler HENT, Bernt Gåsland. Foto: Nordre Follo kommune
Fra venstre: prosjektleder Rebecca Celine Høynes, virksomhetsleder bygg Aud Val, kommunedirektør Øyvind Henriksen, utvalgsleder Camilla Hille, ordfører Hanne Opdan, konserndirektør for kalkulasjon og innkjøp HENT, Jon Wefald, prosjektleder og prosjektutvikler HENT, Bernt Gåsland. Foto: Nordre Follo kommune

HENT bygger ny ungdomsskole i Nordre Follo

Nordre Follo kommune og HENT AS har inngått samspillsavtale om å utvikle Ski vest ungdomsskole.

Forprosjektfasen varer frem til sommeren 2022, og sammen med samspillsorganisasjonen skal HENT utarbeide tegninger, beskrivelser, fremdriftsplan, og målpris for prosjektet, skriver entreprenøren i en pressemelding.

- Vi er stolte, og ydmyke for oppdraget vi har fått av Nordre Follo kommune. Prosjektet passer meget godt inn i HENTs portefølje av samspillsprosjekt, og vi gleder oss til å vise at dette er den rette kontraktsformen for et slikt oppdrag, sier konserndirektør for kalkulasjon og innkjøp, Jon Wefald i meldingen.

Skolen er planlagt som en ny 8-parallell med plass til 720 elever og 90 ansatte. Den har et omfang på cirka 9.000 kvadratmeter, og kommunen har satt flere klima- og miljømål for skolen. Skolebygget skal blant annet ha passivhusstandard og 35 prosent klimagassreduksjon. Byggeprosessen skal ha fokus på sirkulærøkonomi og byggeplassen skal være fossilfri, melder entreprenøreni.

- Vi er godt i gang med forprosjektet og gleder oss til det videre samarbeidet med kommunen og den dyktige samspillsorganisasjonen vi har fått på plass. Vi har med oss Arkitema Architects som har lang erfaring med å utvikle skoler på denne måten, sier prosjektleder og prosjektutvikler i HENT, Bernt Gåsland i samme melding.

Forprosjektet og planene blir lagt frem for politisk behandling høsten 2022. Byggestart er planlagt våren 2023 og ferdigstillelse senest til skolestart 2025.