Hemfosa Samfunnsbygg har kjøpt «Hansagården» i Bergen

Hemfosa Samfunnsbygg har kjøpt «Hansagården» i Bergen. Eiendommen er et samfunnsbygg, det vil si en eiendom hvor majoriteten av leietakerne er direkte eller indirekte offentlig finansiert.

Hansagården har adresse Kalfarveien 74,76,78 og 82 og eiendommen ligger sentralt i Bergen. Totalt utleiebart areal er på ca 34.000 kvadratmeter inkludert parkering. Bergen Byarkiv, Høyskolen Kristiania og Universitetet i Bergen står for ca 85 prosent av leieinntektene. Totalt årlige leieinntekter er på kr 33,3 millioner kroner. Leieavtalen har en snitt gjenværende løpetid på ca 8,4 år. Selger er Kalfaret Invest AS og EGD Property AS.

- Med kjøpet av Hansagården fortsetter vi arbeidet med å etablere oss som industriell aktør i Bergen. Vi har et langsiktig mål om å bli en ledende aktør innenfor samfunnseiendom på Vestlandet. Hansagården er flott eiendom som passer vår langsiktige forvaltningsfilosofi. Vi ser frem til å bli bedre kjent med eiendommen og våre nye leietakere, sier Simon Venemyr Ottersland.

Hemfosa Samfunnsbygg eier også Myrdalsvegen 22 i Bergen.