Helt tyst i hyttemarkedet

Mens det innen hyttemarkedet for et døyt år siden var rekordnivåer, er det nå helt stille i denne delen av byggenæringen. Det får konsekvenser.