Skanska er i rute med prosjektet Nybygg for Psykisk Helse Kristiansand. Totalentreprenøren skal være ferdig i oktober 2022. Foto: Byggekamera.no.
Skanska er i rute med prosjektet Nybygg for Psykisk Helse Kristiansand. Totalentreprenøren skal være ferdig i oktober 2022. Foto: Byggekamera.no.

Helsebygg til 900 millioner ble til på Teams

Da pandemien inntraff måtte den integrerte samhandlingen ved prosjektet Nybygg for Psykisk Helse Kristiansand, flyttes over på digitale plattformer. Prosjektsjef Runar Nykvist i Skanska Norge, mener prosessen var så effektiv at han tror det blir mer digital samhandling i fremtiden.