Her til venstre for dagens Rikshospital i Oslo er planen å bygge et nytt sykehus på opp til 15 etasjer til sammen nesten 100.000 kvadratmeter. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Helse Sør-Øst skal «belyse» alternativ sykehusplassering i Oslo

Planene om å bygge et nytt sykehus på Gaustad i Oslo blir møtt med kritikk. Prosjektet fører også til at det brenner et blått lys for Ullevål sykehus.

Styret i Helse sør-øst vedtok torsdag å gå videre med planene, mot flere av ansattrepresentantenes stemmer.
I saksframlegget til møtet het det at styret «ber om at Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold», uten at det forklares nærmere hva det vil si å belyse dette. Aksjonen Redd Ullevål sykehus frykter at dette er en ren avledningsmanøver.
På styremøtet ble det også vedtatt å gå videre med planarbeidet for det nye storsykehuset på Gaustad og lokalsykehuset i Aker fortsetter parallelt.
Avgjørelsen om å legge ned Ullevål sykehus ble tatt allerede i juni 2016. Samtidig ble det vedtatt å bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad like ved Rikshospitalet og et lokalsykehus på Aker. Planene ble godkjent av helseminister Bent Høie (H) 24. juni samme år.
På Gaustad er planen at det skal bygges ut 87.000 kvadratmeter. Alt av kreftvirksomhet samles på dagens Radiumhospital, og det tidligere nedleggingstruede Aker skal bli akuttsykehus for Groruddalen.
SV og Rødt kritisk: Vil ha Ap på banen
Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, reagerer sterkt på ønsket om å legge ned Ullevål sykehus.
– Det er ingen tvil om at Ullevål-alternativet burde vært grundig utredet. Siden verken Helse sør-øst eller Høie har klart å ta det ansvaret, har vi tatt det til Stortinget. Denne avgjørelsen må ikke bli endelig, sier hun.
Kaski oppfordrer Arbeiderpartiet til å komme på banen.
– De må vise at de lytter til et samlet fagmiljø og alle fagforeningene, og støtte forslaget vi har lagt på bordet. Det samme gjelder Venstre og Frp. De har vært tydelige lokalt. Nå må de være tydelige i regjering.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at befolkningens sykehusbehov blir tilsidesatt.
– Det er bra at døra ikke stenges for å bevare Ullevål sykehus, men vi er bekymret for uklarheten. Derfor må vi stå på for at Stortinget forplikter helsebyråkratene til å utrede Ullevål-alternativet skikkelig.
Også president Marit Hermansen i Legeforeningen mener begrepsbruken er uklar.
– Vi har ønsket en utredning. Samtidig ser vi at man har gått for å igangsette videre planlegging og lånesøknad i arbeidet med det nye storsykehuset. Vi er opptatt av at det blir en reell utredning av alternativene, og ikke bare en skinnprosess, sier Hermansen til VG.
Høyre står fast på sin beslutning.
– Oslo har i dag noen av Norges dårligste sykehusbygg, derfor vil vi bygge nye, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, til NTB.
– Byggene på Ullevål er gamle, uhensiktsmessige og av svært dårlig teknisk bygningsmasse. Oslos innbyggere fortjener moderne sykehus, sier han.
Snakke og lytte
Svein Gjedrem, som er styreleder i Helse sør-øst, sier at å belyse betyr at de skal snakke og lytte til hva de ansatte synes. Men han er klar på at Oslos befolkning trenger et bedre tilbud enn det som er i dag.
– Hovedelement her er at i Oslo er det virkelig nødvendig å bygge mye for å få en forsvarlig standard på det tilbudet Oslos befolkning har, sier Gjedrem.
Han mener derfor at det beste for Oslos befolkning er at det investeres i nytt sykehus på Aker og Gaustad.
– Det er det beste prosjektet vi ser for Oslo. Det nødvendig og det er Oslo sin tur til store investeringer. Oslo har den verste bygningsmassen. På mange måter et dårlig tilbud til Oslos befolkning, så det er påkrevet å bygge i Oslo, sier Gjedrem.
Han mener også at de andre alternativene de har sett på ikke har den økonomiske bæreevnen.
– Vi skal prøve å belyse Ullevål litt bedre for å være sikre på at det ikke er ett eller annet alternativ, som kan redde Ullevål, sier Gjedrem.