Helse sør-øst: Nytt sykehus til Ullevål vil bli dyrere

Helse sør-øst anslår at det vil koste nær 13 milliarder mer og forsinke prosjektet med sju år om det nye sykehuset blir lagt til Ullevål i stedet for Gaustad.

Helseminister Bent Høie (H) vedtok i 2016 helseforetakets plan om å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt storsykehus på Gaustad.

Tirsdag ble den såkalte belysningen av et alternativt storsykehus på Ullevål lagt fram. Helse sør-øst mener Ullevål-alternativet vil koste 12,8 milliarder kroner mer og forsinke prosjektet med sju år, melder Dagens Medisin.

Belysningen ble bestilt av helseforetaket i januar etter sterke innsigelser fra tillitsvalgte.

Foretaket skriver videre at et nytt sykehus på Ullevål først kan stå klart i 2038.

Første fase av utbyggingen vil ifølge rapporten koste 45,4 milliarder kroner. Det er 12,8 milliarder kroner mer enn tilsvarende fase for utbygging på Gaustad.

Regnestykket gjelder ikke potensielle inntekter av tomtesalg for noen av alternativene.

– Rapporten viser således at det er fullt mulig å bygge et godt og funksjonelt sykehus på Ullevål og at det beste alternativet sannsynligvis vil være å starte en utbygging sør på tomten. Dersom en skal etablere samme virksomhetsinnhold som forutsatt på Gaustad, vil en utbygging på Ullevål imidlertid være vesentlig dyrere (ca. 12,8 mrd. kroner) og ta lenger tid (ca. sju år), står det i rapporten.

Regjeringspartiene satte tidligere i år foten ned for en full utredning av Ullevål-alternativet. Helse sør-østs plan er å bygge et nytt sykehus med både nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad og et lokalsykehus på Aker.