Norcems karbonfangstanlegg vil integreres inn i fabrikken og stå ferdig i 2024. Foto: Norcem

HeidelbergCement fornøyd med karbonfangstavtale

Olje- og energiminister Tina Bru kunne tirsdag fortelle at utbyggingsplanene for Northern Lights er godkjent, og at statsstøtteavtalen for Norcems karbonfangstprosjekt er signert.

Det skriver Norcem-eier HeidelbergCement i en pressemelding.

Byggingen av verdens første fullskala karbonfangstanlegg på en sementfabrikk kan dermed starte, heter det i meldingen. Norcems anlegg på sementfabrikken i Brevik skal fange 400.000 tonn CO2 per år når anlegget står klart i 2024. Dette tilsvarer halvparten av utslippene fra fabrikken. Anlegget er beregnet å koste om lag 3,3 milliarder kroner.

Den formelle beslutningen rundt karbonfangstanlegget i Brevik ble fattet i Stortinget i desember i fjor.

Norcem og deres tyske eier HeidelbergCement skriver i pressemeldingen at de er godt fornøyde med prosessen og med samarbeidet med Olje- og energidepartementet.

– Vi i Norcem og HeidelbergCement er godt fornøyde. Dette prosjektet ville ikke ha kommet opp om det ikke var for begge parters sterke ønske om å forplikte seg til Paris-avtalens målsettinger, sier daglig leder i HeidelbergCement Northern Europe, Giv Brantenberg.

Partene forventer at Brevik-anlegget vil få stor oppmerksomhet og bli det første av flere lignende anlegg på verdensbasis i de kommende årene. I HeidelbergCement-konsernet er interessen stor, heter det i pressemeldingen.

– Prosjektet i Brevik er det mest modne prosjektet vi har, så det er stor interesse for å følge utviklingen, og jeg føler meg sikker på at anlegget er det første av flere, sier Brantenberg.