Administrerende direktør Øyvind Skarholt i Byggtjeneste kan fornøyd konstatere at de har passert én million produkter i NOBB.

Har passert én million varer i NOBB

Norsk Byggevarebase (NOBB) passerte nylig én million produkter. – En stor milepæl er passert, sier adm. dir. Øyvind Skarholt i Byggtjeneste.

Fakta om NOBB:

700 leverandører

Over én million produkter

170.000 produkter med egenskaper

40 prosent økning i bruk av nobb.no

Samtidig opplever de er kraftig vekst i bruken av produktdataene.

– Jo flere brukere, jo bedre muligheter for leverandører og brukere av strukturert og kvalitetssikret produktinformasjon og dokumentasjon. Vi opplever meget stor interesse fra systemleverandører som ønsker å bruke NOBB som kilde for sine løsninger, samtidig som stadig flere entreprenører, arkitekter og rådgivere tar i bruk noen av de systemene vi har for produktdokumentasjon (ProsjektDok og ByggDok) og for miljøvurderinger (EcoProduct), utdyper Skarholt, som kom inn som leder av Byggtjeneste 1. juni.

(Klikk for større versjon)

40 prosent økning
Han peker på at informasjons- og produktportalen opplever stor vekst i forhold til tidligere år. 2019-tallene viser 40 prosent mer trafikk til databasen i forhold til året før.

– Digitaliseringen i næringen har påvirket våre kunder til å bli er mer og mer opptatt av omfanget av data og hvordan bruke dette i egne løsninger. De ønsker ett sted å oppdatere og ett sted å hente fra, legger ansvarlig for NOBB i Byggtjeneste, Ole Gunnar Honningsøy, til.

Både Skarholt og Honningsøy mener NOBB gir store muligheter for hele verdikjeden.

– Her finner brukerne kvalitetssikret produktinformasjon og dokumentasjon - strukturert, standardisert og åpent for alle, sier Skarholt.

Mer informasjon rundt produktene
På de relevante kategoriene i varedatabasen legger Byggtjeneste på egenskaper - det vil si datafelter med informasjon slik at det er mulig å søke på for eksempel mål, bredde og u-verdi.

– Det gjør det mulig å søke på varer med egenskap, slik at kan man sammenligne for eksempel i en nettbutikkløsning. Antall produkter med egenskaper er nå 170.000 og Byggtjeneste opplever at flere og flere kunder får stor vekst når de gjør seg nytte av dette i for eksempel netthandel, sier Skarholt.

Byggtjeneste eier og drifter NOBB og er i gang med en omfattende oppgradering og modernisering av databasen.

– Dette vil brukerne snart få glede av, avslutter Skarholt.