Statsbygg har ferdigstilt nybygget for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Foto: Statstbygg

Har overlevert nybygg til lærerutdanningene i Tromsø

Statsbygg har nå ferdigstilt nybygget for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Bygget ble overlevert med offisiell åpning 11. august.

- Nybygget gjør at lærer- og pedagogikkutdanningene samles i moderne undervisningslokaler og integreres med de andre delene av universitetet på campus i Tromsø. Nybygget skal huse cirka 1.900 hel- og deltidsstudenter innenfor barnehage- og grunnskolelærer, lektor- og pedagogikkutdanning, samt 176 ansatte. Arealet som er satt av til undervisnings- og studiefunksjoner er omtrent 4.200 kvadratmeter, og det som skal benyttes til møterom og kontorarbeidsplasser omtrent 1.900 kvadratmeter. Totalt er nybygget på cirka 11.000 kvadratmeter brutto, og er gjennomført innenfor kostnadsrammen på 475 millioner kroner, skriver Statsbygg på sine nettsider.

Bygget er gjennomført som en totalentreprise med løsningsforslag. Econor AS vant konkurransen og gjennomførte byggearbeidene i oppdrag for Statsbygg. Med seg hadde de arkitektfirmaet Filter arkitekter i Oslo. Som del av totalentreprisen ble det i innledende fase gjennomført en planbearbeidelse av løsningsforslaget og et forprosjekt.

Tilhørende infrastruktur og utomhusarbeider er også en del av prosjektet. Bygget har seks etasjer, samt en underjordisk kulvert for å knytte det sammen med resten av bygningsmassen på campus Tromsø. Det er satt krav til generalitet og fleksibilitet for fremtidige behovsendringer.

- Prosjektet hadde som mål å redusere klimagassutslippene med 30 prosent sammenlignet med et referansebygg. Prosjektets energiambisjon tilsvarer passivhusnivå, og det skulle derfor vurderes alternativ og fornybar energiproduksjon (nesten nullenergi). Statsbygg trosset derfor mørketiden og la Nord-Norges største solcelleanlegg på taket til nybygget for Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP). Det er sannsynligvis blitt verdens største solcelleanlegg nord for polarsirkelen, skriver Statsbygg.

Solcelleanlegget er beregnet til å gi en årlig energiinnsparing på 140.000 kWh, og erfaringene så langt er positive. Investeringskostnaden er på cirka 4,5 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.