Foto: Simen Berg/Maxbo
Foto: Simen Berg/Maxbo

Har montert 950 solcelle-paneler på taket på Maxbo Vækerø

I mai ble et stort solcelleanlegg på taket av Maxbo Stormarked Vækerø igangsatt. Anlegget skal dekke 25 prosent av stormarkedets årlige energibehov.

– Vi i Løvenskiold Eiendom har store ambisjoner om å gjøre alle byggene våre mer energieffektive, rett og slett få ned sløsing av energi. Vi skal også utnytte alle de «døde takflatene» til å produsere lokal, fornybar solenergi. Disse tiltakene rigger oss til å møte fremtidige bygg- og energikrav. Ikke minst er dette et viktig samfunnsansvar i forbindelse med det grønne skiftet, sier Harald Løvenskiold, energileder i Løvenskiold Eiendom og ansvarlig for solcelle-prosjektet, i en melding fra Maxbo.

Solcelleanlegget består av 950 paneler som skal kunne produsere 452.552 kilowattimer i året.

– Det er såpass mye strøm at 24 prosent av det vil kunne selges på nett, mens 76 prosent av produksjonen blir brukt i bygget. Alt i alt ventes det at solcelleanlegget skal dekke en fjerdedel av det totale, årlige energibehovet til varehuset, skriver selskapet.

De viser til at et solcellepanel i seg selv ikke veier så mye, men når det blir mange av dem, og sammen med monteringsskinner og ballaststeiner, får taket og bygget en ny totalbelastning. Derfor ble Multiconsult leid inn for å gjennomføre byggtekniske analyser og grundige undersøkelser.

– Straks rapporten lå på bordet og godkjennelsen kom fra plan- og bygningsetaten, var det klart for solcelleleverandøren å starte monteringen, skriver selskapet.

Det ble firmaet Solenergi FUSen AS som vant jobben med å installere anlegget. Selve elektroarbeidene i prosjektet ble utført av Eltera elektro, i tett med FUSen.

– Noe av det som gjorde det nye solcelle-anlegget gjennomførbart, var tilsagn om støtte fra klimaetaten i Oslo kommune. Senere har Enova lansert en lignende, landsdekkende støtteordning. Dette blir viktig i arbeidet for flere solcelleanlegg, påpeker selskapet.

Energileder Harald Løvenskiold (f.v.) og bærekraftsjef Mette Hjulmand Erbs i Løvenskiold sammen med prosjektleder Rea Londo og daglig leder Thor Christian Tuv i FUSen. Foto: Simen Berg/Maxbo
Energileder Harald Løvenskiold (f.v.) og bærekraftsjef Mette Hjulmand Erbs i Løvenskiold sammen med prosjektleder Rea Londo og daglig leder Thor Christian Tuv i FUSen. Foto: Simen Berg/Maxbo