Per Skau (fra venstre), Siri Bergh, Christian André Johansen og Terje Larsen. Foto: BNL
Per Skau (fra venstre), Siri Bergh, Christian André Johansen og Terje Larsen. Foto: BNL

Har etablert servicekontor for akkord

Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet har etablert et felles sammensatt servicekontor for akkord.

Det skriver BNL i en pressemelding onsdag.

I forbindelse med fjorårets lønnsforhandlinger på Fellesoverenskomsten for byggfag, ble Fellesforbundet og BNL enige om å etablere et partssammensatt servicekontor for akkord.

Servicekontoret er nå på plass, og Terje Langberg Larsen fra Fellesforbundet og Christian André Sagvold Johansen fra BNL er i gang med å utarbeide en strategi og handlingsplan for kontoret, basert på det som ble nedfelt i riksmeklerens møtebok fra forhandlingene, og styringsgruppens ønsker og forventninger, heter det i pressemeldingen.

– Det overordnede målet og fokuset for servicekontoret er å revitalisere og øke bruken av akkord som lønnssystem, som forvaltet og praktisert på en korrekt måte (fra begge parter), er et lønnssystem som bidrar til økt produktivitet, lønnsomhet, kontroll på kostnader og høyere lønn til fagarbeideren – en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter, sier forbundssekretær i Fellesforbundet, Per Skau.

Servicekontoret for akkord (Sfa) etablerer seg med fokus på å fremstå som ett felles organ, med en felles logo, hvor enhetlig og tydelig rådgivning og kommunikasjon ut til bransjen anses som avgjørende og viktig, heter det i pressemeldingen.

– For at man skal lykkes med akkord som lønnssystem, forutsettes det at man har fokus og kontroll på prosjektering, planlegging, tilrettelegging og produksjon. De som lykkes med dette, vil ha en stor fordel og et sterkt konkurransefortrinn inn i fremtiden, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL.

Servicekontoret for akkord vil, ifølge pressemeldingen, arrangere små og større konferanser og samlinger, for både arbeidsgivere og arbeidstakere, både samlet og hver for seg.

– Vi vil fokusere på å komme ut til bedriftene, arbeidsgiverne, målemiljøene og arbeidstakerne, slik at vi kommer tett på og får innblikk i hva som opptar og eventuelt frustrerer de respektive partene i forbindelse med akkord. Det er essensielt å komme seg ut og tett på alle miljøer og parter for å lykkes med oppdraget, sier Terje Langberg Larsen og Christian André Sagvold Johansen som samlet sett utgjør Servicekontoret for akkord.