Foto: Forsvarsbygg

Har bygget nye familieboliger på Setermoen

Forsvaret har fått nye familieboliger plassert på Brinken på Setermoen.

Det er firmaet Byggmester Bengt Andersen AS fra Alta som har oppført boligene, og rivningen av de gamle boligene hadde SP Maskin AS i Harstad. Mens SWECO Norge AS sto for byggeledelse.

Som et ledd i å fornye boligene til Forsvaret i indre Troms fikk Forsvarsbygg i 2016 i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å bygge 24 nye leiligheter og tre garasjebygg.

De nye boligene erstatter ti gamle boliger som sto på de samme tomtene, og som derfor måtte rives før byggingen kunne starte.

- Oppgaven vår er å levere de riktige boligene som Forsvaret trenger for å kunne øve, trene og bo. Nå er de klar til innflytting, forteller prosjektleder Knut-Helge Grimstad i en pressemelding.

Byggingen startet i mars 2017, og ble fullført som planlagt i september 2018.