Årets ekskursjon går til Nydalsbrua. Foto: John Inge Vikan

Årets ekskursjon går til Nydalsbrua. Foto: John Inge Vikan

Håper på storinnrykk til Norsk Betongdag

I oktober arrangeres den tradisjonsrike Norsk Betongdag i Trondheim, og arrangøren forventer mange deltakere.

– Det er god interesse og påmelding og det ventes rundt 250 deltakere, sier Cecilie Hagby, daglig leder i Norsk Betongforening, i en pressemelding.

Norsk Betongdag 2023 arrangeres på Clarion Hotel Trondheim 18.-20. oktober.

– Her samles betonginteresserte til faglig oppdatering med gode foredrag og mulighet for å treffe kollegaer fra alle deler av bransjen, sier Hagby.

Daglig leder Cecilie Hagby i Norsk Betongforening. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Daglig leder Cecilie Hagby i Norsk Betongforening. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Temaene spenner fra prosjektpresentasjoner som E18 Rugtvedt-Langangen, Jordal Skatepark og beskrivelse av utradisjonell gjennomføring av glidestøp der gliden er gjennomført på dagtid. Det blir nytt fra forskningsfronten med 3D-printing av betong, feltforsøk for dokumentasjon av nye bindemidler og resultater fra Fibercon prosjektet og så videre.

– Dette er vårt fagmiljøs største møteplass. Her kan du knytte kontakter på tvers av leverandørkjedene, få nye ideer og motivasjon til å jobbe videre for bransjen, påpeker Berit G. Petersen, styreleder Norsk Betongforening og teknologileder Unicon AS, i meldingen.

Berit Gudding Petersen. Foto: Svanhild Blakstad

Berit Gudding Petersen. Foto: Svanhild Blakstad

– Årets program har fokus på å vise hvordan ny teknologi brukes gjennom å presentere mange ulike og interessante prosjekter. Norsk Betongforening ønsker å bruke denne samlingsplassen til å vise fram bredden i hva vi jobber med innenfor faget, alt fra praktiske løsninger til mer teoretiske tilnærminger samt hva som rører seg på standardsiden, legger Petersen til.

Yngres Betongnettverk (YBN) har også sosiale møteplasser under betongdagen. Her er det mulig å knytte kontakt med andre unge og bygge et faglig nettverk.

Martin Dyvesveen. Foto: Leif Harald Fredheim
Martin Dyvesveen. Foto: Leif Harald Fredheim

– Yngres Betongnettverk sitt arbeid er å lage samlingspunkter for unge betonginteresserte over hele landet der vi kan bygge et faglig nettverk og holde oss oppdatert i betongindustrien. For oss er Norsk Betongdag utrolig viktig da dette er et av stedene der vi fort kan komme i kontakt med studenter eller unge betonginteresserte fra industrien og vise hva betongindustriens nettverk har å by på, sier Martin Dyvesveen, Multiconsult, leder for Yngres Betongnettverk

Årets ekskursjon går til Nydalsbrua.