Håp om fortgang i arbeidet med HMS-kortene

HMS-kortene er et viktig bidrag i å ha en god oversikt på landets bygg- og anleggsplasser - og ikke minst i det viktige seriøsitetsarbeidet i og rundt næringen. Funksjonaliteten rundt HMS-kortene har i dag sine begrensinger - men nå settes det ytterligere politisk press på å få ny fart i arbeidet med å forbedre innholdet i kortene.

Det begynner nå å bli noen år siden kravet om bruk av HMS-kort ble innført, og i løpet av denne tiden er det lagt til flere elementer som har bidratt i å bygge opp under viktigheten rundt disse kortene – og hvordan de kan brukes som et viktig ledd i kampen for å utvikle en seriøs, trygg og god byggenæring. Som kjent har deler av byggenæringen hatt store utfordringer rundt arbeidslivskriminalitet og at for mange som ikke burde ha tilgang til byggeplassen likevel har kommet seg innenfor byggegjerdene. Dermed har HMS-kortene spilt et stadig viktigere rolle i dette seriøsitetsarbeidet – ikke minst ved at man skulle kunne kontrollere hvem som kan komme inn og ut av byggeplassene – samt at man ved å kontrollene kortene kan hente ut mye viktig informasjon rundt de som bærer kortene – og om de som har kortene på seg faktisk er riktig eier av beviset.

Dette arbeidet har vært et bredt samarbeid mellom flere ulike deler av det offentlige Norge, og næringen selv. Men det finnes fortsatt store forbedringsarbeider rundt hvilken informasjon HMS-kortene skal og bør inneholde – og næringen har over tid har vært mer enn utålmodige i å få plass disse opplysningene som en del av bakgrunnsinformasjonen som bør følge kortet og kortets eier. Dette har vist seg å bli mer utfordrende enn det strengt tatt burde - og det er ikke overraskende at næringens organisasjoner og selskaper nå begynner å bli utålmodige med å få fortgang i dette arbeidet.

Konkret ønsker man at det legges inn flere opplysninger fra ulike offentlige etater som kan kontrolleres i sanntid. Informasjon fra for eksempel skattemyndighetene og NAV er ferskvare, og om det ligger gammel informasjon inne på kortet mister det mye av sin verdi. Det har også vært arbeidet med at informasjon kan kryssjekkes mellom ulike etater som politi, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet - men i praksis har dette vist seg utfordrende på grunn av personvernhensyn. Dette gjør at kriminelle aktører har klart å utnytte smutthull som gjør at de likevel kan lure seg inn på norske byggeplasser.

Nå er det regjeringspartiene selv som går ut og ønsker fortgang i prosessen fra Arbeids- og sosialdepartementet. På bygg.no går både Høyre, Frp, Venstre og Krf ut og sier man må få på plass flere opplysninger i sanntid. De peker på at arbeidet er i gang i departementet, men de har nå skrevet et brev der de etterlyser fortgang i arbeidet.

Det er selvsagt positivt – så får vi håpe regjeringen hører på innspillet fra sine egne. Det har vært store muligheter til å sette fart i dette arbeidet i lang tid - og det er lov å håpe at prosessen nå bli prioritert og at man faktisk får fortgang i dette arbeidet – slik at dette ikke blir en sak som blir løftet frem helt i startgropa i valgkampen og at man lar det ligge med dette. Å utvikle gode HMS-kort er et meget viktig ledd i samarbeidet for næringen, og det er helt avgjørende å få på plass et godt verktøy som HMS-kortene representerer – når de fungerer som de skal. Vi regner med det er bred politisk enighet om nettopp dette – så det bør ikke stå på viljen. Så langt har det vært personvernlovgivningen som har sinket arbeidet, men forhåpentligvis er det nå vilje til å finne løsninger på nettopp dette. De fire regjeringspartiene mener de nye HMS-kortene bør være på plass til sommeren 2020.