- Det er ikke kvinnene som taper på at det er så lav kvinneandel i bygg og anlegg, det er næringen, sier konserndirektør Hanne Rønneberg i Sintef.

Hanne Rønneberg: – Pugget fotballresultater for å få innpass blant gutta

Med 30 års fartstid i byggenæringen har konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF sett og opplevd det meste.

Hanne Rønneberg bidro med sine refleksjoner for deltakerne på Byggedagene, etter tre tiår i byggenæringen. Hun har mangslungen erfaring fra næringen som blant annet anleggsleder og entreprenør, før hun gikk over til forskning for ti år siden. Hun sitter også i styret i Multiconsult og Undervisningsbygg KF.

Som nyutdannet sivilingeniør fra daværende NTH var det et betongfirma i Lørenskog som skulle bli hennes første arbeidsplass, og møtet med næringen ble ganske sjokkartet da hun skulle forhandle lønn.

– Jeg ble tilbudt langt under det som var nybegynnerlønn for en sivilingeniør, og fikk beskjed om at jeg ville få det samme som de øvrige kvinnene i bedriften. Årsaken ble oppgitt til at jeg ikke var hovedforsørger, fortalte Rønneberg hoderystende om sitt første møte med arbeidslivet i en absolutt mannsdominert bransje.

Hun kom med en rekke eksempler fra sitt yrkesliv om utfordringer som eneste kvinne på flere arbeidsplasser, men hun fortalte også om hvordan hun innrettet seg for å få innpass blant gutta.

Da hun var nestkommanderende på prosjektet Svartdalstunnelen jobbet hun sammen med folk fra hele landet og ble møtt med en viss skepsis da hun startet.

– Hver mandag var det helgens fotballresultater som var det store samtaleemnet blant gutta. Jeg satte meg derfor ned og pugget resultatene slik at jeg kunne være med i samtalen, sier Rønneberg lattermildt.

Kvinneandelen i byggenæringen fortsatt veldig lav både på ledernivå og på fagarbeidernivå.

– Mennene i byggenæringen må begynne å snakke sammen om hvordan vi skal legge til rette for å få inn flere kvinner. Det handler om kultur og holdninger, og det skjer ikke noe mer før mennene begynner å snakke om hvorfor vi skal ha flere kvinner inn i byggenæringen, sier Rønneberg, og legger til:

– Det er ikke kvinnene som taper på at det er få kvinner - det er næringen. Det er mye snakk om bærekraft i bygg- og anlegg, men la ikke det bli en kvinnegreie. La det bli en byggenæring-greie som både kvinner og menn skal delta i, avslutter hun.