Ny brannstasjon Sørumsand. Illustrasjon: Vindveggen Arkitekter AS
Ny brannstasjon Sørumsand. Illustrasjon: Vindveggen Arkitekter AS

Håndverkskompaniet bygger ny brannstasjon i Sørumsand

Lillestrøm kommune har tildelt Håndverkskompaniet AS oppdraget med detaljprosjektering og bygging av ny brannstasjon i Sørumsand i totalentreprise.

Brannstasjonen skal etableres som et klimaambisiøst byggeprosjekt. Lillestrøm Kommune deltar i et prosjekt, CleanCon, for å fremme bruken av arbeidsmaskiner som går på elektrisitet eller andre fornybare energikilder.

Prosjektet er kommunens demonstrasjonsbyggeplass hvor utslippsfrie maskiner skal demonstreres i et aktivt byggeprosjekt. Kontraktssum er på 153 millioner kroner, opplyser Håndverkskompaniet til Byggeindustrien.

- Håndverkskompaniet AS har bygget en rekke offentlige formålsbygg med høye miljøkrav i totalentreprise i de senere år. Dette prosjektet passer derfor veldig bra for ivaretagelse og videre utvikling av kompetansen vår. Vi gleder oss til å komme i gang, sier daglig leder Sivert Varvin til Byggeindustrien.

Brannstasjonen skal plasseres mellom Fet og Sørumsand på Lystad i gamle Sørum kommune. Den nye brannstasjonen blir en heltidsstasjon med døgnkontinuerlig vakt som skal erstatte dagens to deltidsstasjoner på Sørumsand og i Fetsund. Stasjonens beliggenhet er basert på utrykningstiden til to av kommunens omsorgssentre. Ny infrastruktur og forbedret trafikksikkerhet i tilknytning til brannstasjonen skal utnyttes for sambruk med det framtidige næringsområdet.

Prosjektet inneholder også utbedring av eksisterende kryss og opparbeidelse av ny vei. I tillegg skal ny infrastruktur og VA-anlegg skal oppføres og detaljprosjekteres.

Stasjonen planlegges oppført i to fulle etasjer, med et klatretårn i fir etasjer på en mindre del av bygget. Bygget skal ha grønne tak. De tekkes med sedum og vil inngå som del av overvannskonseptet for eiendommen. Det skal i tillegg etableres solceller på deler av taket på vognhallen, opplyser Håndverkskompaniet.