<p>Slik ser en av mulighetsstudiene for en ny jernbanestasjon ved Vikingskipet ut (illustrasjon: Entasis).</p>Er dette den framtidige og urbane Mjøsfronten i Hamar? I denne mulighetsstudien er jernbanestasjonen foreslått plassert under bakken (illustrasjon: Dyrvik Arkitekter med flere).

Hamar presenterer spenstige mulighetsstudier

Hamar kommune presenterer resultater fra to mulighetsstudier for urban sjøfront og en mulig ny jernbanestasjon ved Vikingskipet.

Det er resultatene fra to konsulentoppdrag, fordelt på tre konsulentoppdrag som nå presenteres. Det ene oppdraget knytter seg til området foran Hamar sentrum - Tjuvholmen og urban sjøfront. Det andre oppdraget knytter seg til en mulig ny jernbanestasjon ved Vikingskipet, som i alternativ H5 og H6 i Jernbaneverkets traseutredning.

Urban sjøfront

Hamar kommune skriver på sin internettside at prosjektet Tjuvholmen og Urban sjøfront er et offentlig-privat samarbeidsprosjekt mellom Tjuvholmen Eiendom, ROM, Hamar kommune og flere private grunneierne. Formålet med prosjektet er blant annet å belyse hvordan sjøfronten langs strekningen Tjuvholmen - Høiensalodden kan utvikles med økt tilgjengelighet og opplevelsesverdi. Konsulentgruppen Dyrvik arkitekter med flere gikk seirende ut av fase 1 av prosjektet og fikk dermed oppdraget om å videreutvikle ideene i en ny fase av prosjektet. Oppdraget inkluderte også å visualisere alternativer med stasjon under bakken og stasjon flyttet til Vikingskipet.

Jernbanestasjon ved Vikingskipet

Tre arkitektgrupper har jobbet med mulighetsstudier knyttet til ny jernbanestasjon ved Vikingskipet (alternativ H5/H6). Gruppene ble bedt om å visualisere to varianter, både stasjon sju meter over bakkenivå og på bakkenivå.

Onsdag 22. oktober presenterte de tre arkitektgruppene Dyrvik Arkitekter med flere, Entasis og Salcedo Brossa, sine visualiseringer for formannskapet til Hamar kommune. Samme kveld ble Hamars befolkning invitert til et folkemøte for å få innsikt i studiene.

Store muligheter for byutvikling

Oppdragsansvarlig Fridtjov Bergsgard i Dyrvik Arkitekter, som både har jobbet med Hamars sjøfront og stasjon ved Vikingskipet, sier til h-a.no at han ser store muligheter for ny byutvikling ved Vikingskipet ved å flytte stasjonen. Samtidig legger han ikke skjul på at det er et utfordrende grep for en by på Hamars størrelse.

─ Dette er et grep for en by som vokser. Det innebærer en offensiv satsing, men det er en betydelig risiko med den. Dette betinger at man ønsker å satse på en betydelig vekst, og at man gjør Hamar til et kompetansearbeidssted. Det er et grep for en stor by, som er vesentlig større enn Hamar er i dag, sier Bergsgard til h-a.no.

Det ble i formannskapet ikke åpnet for debatt om mulighetsstudiene.

– Det vi bestilte var litt hjelp til å finne visjonen vi skal ha for Hamar. Vi er nødt til å ha det lange blikket. Dette var veldig interessant, og midt i blinken for hva vi ønsket oss, kommenterer Knut Fangberget (H) til h-a.no.