Tomme gater. Færre enn før vil ha et helt bilfritt sentrum i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Tomme gater. Færre enn før vil ha et helt bilfritt sentrum i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Halvparten sier Oslo-politikerne har gått for langt i å fjerne biler i sentrum

Tall fra Klimaundersøkelsen i Oslo som presenteres tirsdag, viser at færre enn før er villige til å kutte ned på bilbruken.

Andelen som sier de mener at Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt, er nå på 45 prosent. Det er en nedgang på 7 prosentpoeng fra 2020, skriver Dagsavisen.

På spørsmål om Oslo har gått for langt i å fjerne biler fra sentrum, svarer nesten halvparten, 49 prosent, at myndighetene har gått for langt. Det er 5 prosentpoeng flere enn for ett år siden.

– Endring i holdningen til disse tiltakene kan skyldes at flere har følt seg avhengig av bil i pandemiåret, og at det har vært mye debatt om tiltak som har blitt innført eller er planlagt innført, sier direktør i klimaetaten, Heidi Sørensen, til Dagsavisen.

Det er femte året på rad at klimaetaten i Oslo kommune gjennomfører Klimaundersøkelsen i befolkningen i Oslo og kommunene i Viken som tidligere tilhørte Akershus.