Halvorsen: Regjeringen har ikke fastsatt klimamål

Regjeringen har ikke fastsatt et prosentvis mål for klimagassreduksjoner, sa finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Hun korrigerte dermed sin egen miljøvernminister Helen Bjørnøy, som har sagt at Norge minst skal redusere utslippene med 20 prosent innen 2020, slik EU-kommisjonen foreslår. Nestleder Børge Brende (H) i energi- og miljøkomiteen stilte spørsmål om regjeringens klimamål til Helen Bjørnøy uten å få noe klart svar, og rettet oppfølgingsspørsmålet til finansministeren som regjeringens nestkommanderende. Regjeringen har ikke konkludert på prosentvis klimamål. Det er til behandling i regjeringen nå. Men hele regjeringen står bak at Norge skal være et miljøpolitisk foregangsland. Det viktige er ikke hvilket prosentvis mål vi setter, men hvilke virkemidler vi skal bruke for å nå målet om utslippsreduksjoner, sa Halvorsen.