Foto: Christin Rose Johansen, MiA.

Hagen på Sandmo tildeles Hagekulturprisen 2020

En gruppe frivillige hageentusiaster har jobbet med å restaurere hagen slik den opprinnelig så ut på 50-tallet. Besøkende får blant annet oppleve hvilken betydning hagen hadde for selvhushold i etterkrigstiden.

Hageselskapets Hagekulturpris

Prisen tildeles personer, institusjoner, organisasjoner og bedrifter som på en særdeles god måte har gått foran i realiseringen av Hageselskapets visjon og formålsparagraf.

Prisen består av et trykk av kunstneren Anne Kristin Hagesæther, utformet som et diplom, samt en plakett for markering av tildelingen.

Alle kan sende inn begrunnede forslag til nominasjoner innen fristen hvert år.

Hageselskapets landsstyre foretar tildelingen etter innstilling fra administrasjonen. Det deles ut én pris hvert år.

Hageselskapets Hagekulturpris tildeles i år Hagen på Sandmo på Aurskog-Høland bygdetun. Her har en gruppe frivillige hageentusiaster, i samarbeid med MiA – Museene i Akershus, jobbet med å restaurere hagen rundt Sandmo-villaen på Hemnes slik den opprinnelig så ut på 1950-tallet, ifølge en pressemelding fra Hageselskapet.

Prosjektmidler på 100.000 kroner, fire år og 4.000 timers frivillig innsats har gått med. Det er lagt ned mye flid i å gjenskape hagen akkurat slik den så ut. Hagen representerer den første tiden etter krigen, med nøysomhet og selvforsyning, og den påfølgende tiden med større økonomisk frihet, da husmorens rolle ble endret og prydhagen ble viktigere enn nyttehagen.

Se mer av hagen på Sandmo her.

Prosjektet har en ekstra aktualitet med tanke på 75-årsmarkering for slutten av 2. verdenskrig i år, og den enorme oppblomstring av interessen for hage og dyrking av egen mat vi opplever under covid19-pandemien i år, heter det i juryens begrunnelse.

Prisen overrekkes vinneren av Hageselskapets styreleder Dordi Anne Hyldbakk, ved Sandmo-villaen søndag 2. august kl. 12.30.

Juryens begrunnelse
Hagen på Sandmo er restaurert og godt tilrettelagt med vekt på selvberging i kjøkkenhagen i etterkrigstiden. Det harmonerer fint med vår tid, med stor oppmerksomhet rundt det å produsere egen mat i egen hage. Ikke for å berge økonomien, men kloden, klimaet og helsa. Det er også 75-årsmarkering for slutten av 2. verdenskrig i år, og da er det ekstra fint med det perspektivet restaureringen av denne hagen har. Temaet er også blitt svært aktuelt under mobiliseringen mot covid19-pandemien verden opplever i år.

Tidligere vinnere av Hagekulturprisen