<p>Hagegruppa ved Prestegårdshagen i Ullinsvin i Vågå er en av vinnerne av Hagekullturprisen 2017. Foto: Roar Strand, Vågå kommune</p>Hagegruppa ved Prestegårdshagen i Ullinsvin i Vågå, er en av vinnerne av Hagekullturprisen 2017. Foto: Roar Strand, Vågå kommuneHagegruppa ved Prestegårdshagen i Ullinsvin i Vågå, er en av vinnerne av Hagekullturprisen 2017. Foto: Roar Strand, Vågå kommuneHagegruppa ved Prestegårdshagen i Ullinsvin i Vågå, er en av vinnerne av Hagekullturprisen 2017. Foto: Roar Strand, Vågå kommuneHagegruppa ved Prestegårdshagen i Ullinsvin i Vågå, er en av vinnerne av Hagekullturprisen 2017. Foto: Roar Strand, Vågå kommuneHagegruppa ved Prestegårdshagen i Ullinsvin i Vågå, er en av vinnerne av Hagekullturprisen 2017. Foto: Roar Strand, Vågå kommuneHagegruppa ved Prestegårdshagen i Ullinsvin i Vågå, er en av vinnerne av Hagekullturprisen 2017. Foto: Roar Strand, Vågå kommuneHagegruppa ved Prestegårdshagen i Ullinsvin i Vågå, er en av vinnerne av Hagekullturprisen 2017. Foto: Roar Strand, Vågå kommuneHagegruppa ved Prestegårdshagen i Ullinsvin i Vågå, er en av vinnerne av Hagekullturprisen 2017. Foto: Roar Strand, Vågå kommuneHagegruppa ved Prestegårdshagen i Ullinsvin i Vågå, er en av vinnerne av Hagekullturprisen 2017. Foto: Roar Strand, Vågå kommuneHagegruppa ved Prestegårdshagen i Ullinsvin i Vågå, er en av vinnerne av Hagekullturprisen 2017. Foto: Roar Strand, Vågå kommune

Hagekulturpriser til Vågå, Bodø og Askim

Årets hagekulturpriser går til Hagegruppa ved Prestgardshågen i Ullinsvin i Vågå, Rønvik sykehuspark i Bodø og Folkeparkens venner i Askim.

Ifølge en pressemelding fra Hageselskapet tildeles prisene for innsatsen institusjoner og frivillige står for, i tråd med Det norske hageselskaps formål og til glede for hele samfunnet. De tre vinnerne fremmer alle Hageselskapets formål på en forbilledlig måte.

Prestegårdshagen i Ullinsvin i Vågå. Foto: Roar Strand, Vågå kommune

Et smykke for bygda
Hagegruppa under Vågå historielag, som eier Prestgardshågein i Ullinsvin, tok i 2012 initiativ til å gjenskape den kulturhistoriske prestegårdshagen i forbindelse med markeringen av 150-årsjubileet for Edvard Munchs fødsel.

Hagen ble anlagt ca. 1745 av presten Johan Storm, Munchs tippoldefar. De siste 30 årene hadde det ikke bodd prestefolk i prestegården og hagen var grodd igjen.

Gjennom restaureringen ønsket Hagegruppa å gjenskape hagen med elementer fra ulike perioder i hagens historie. Et viktig mål var, slik det ble oppfordret til på 1700-tallet, at hagen skal være til inspirasjon og læring. I praksis betyr det at hagen skal være åpen til enhver tid.

For Hagegruppa er det viktig at hagen skal være basert på frivillighet, som sosial møteplass for hageinteresserte. Det sikrer at lokalmiljøet slutter opp om hagen og føler eierskap til den. Et godt eksempel er lokalbefolkningen som har gitt tilbake planter som i sin tid har kommet fra prestegårdshagen.

Prestgardshågein i Ullinsvin er med innsatsen fra Hagegruppa blitt et smykke for bygda, heter det i begrunnelsen fra juryen.

Restaureringen er støttet økonomisk av Sparebankstiftelsen, Riksantikvaren og private givere, men hadde ikke latt seg gjennomføre uten stor innsats av de rundt 30 frivillige i Hagegruppa. Utviklingen av prestegården som kunst- og kultursenter har fått fortgang etter at hagen ble satt i stand.

Eksotisk nord for Polarsirkelen
Rønvik sykehuspark er en frodig oase i nærheten av Bodø sentrum. Det store grøntområdet er offentlig tilgjengelig for byens befolkning og besøkende til enhver tid. Parken, som er anlagt tidlig på 1900-tallet, er beplantet med sjeldne og eksotiske trær for området nord for polarsirkelen og har staudebed og sommerblomster som gir flotte farger gjennom vår, sommer og høst.

Juryen har lagt vekt på at hele parkanlegget på ca. 43 dekar forvaltes av to personer, som har mer enn nok å gjøre når det settes ut vel 12 000 løk om høsten. Hagen har også eget drivhus hvor det produseres ca 12–13 000 sommerplanter til parken.

Eier av parkområdet er Nordlandssykehuset, og parken ble fredet i 2012 av Riksantikvaren. Parken er anlagt som en 1800-tallshage med begge av de to hovedtypene av hagestiler; en landskaplig og en formal hagestil. I forbindelse med utbyggingen av sykehuset på 60-tallet ble det opparbeidet et helt nytt parkanlegg på den sørvestlige siden, hvor det tidligere hadde vært en kjøkkenhage. Denne delen av parken er etablert som et moderne

funksjonalistisk anlegg.

Rønvik sykehuspark i Bodø, er en av vinnerne av Hagekulturprisen 2017. Foto: Randi Angelsen

Rekreasjon, lek og kultur
Siden 2010 har Folkeparkens venner i Askim lagt ned et stort dugnadsarbeid for å gjenskape den naturlige samlingsplassen i byen, som ble anlagt for hundre år siden. Askim folkepark fremstår i dag som et attraktivt rekreasjonsområde og sted for kulturelle arrangementer for byens befolkning, takket være innsatsen til Folkeparkens venner, mener Hageselskapets styre.

Parken er flott beplantet og området rundt dammen er forbedret med ny belysning, nytt gjerde og nye brygger. Det lagt vekt på at alle typer brukere, som funksjonshemmede, familier og barnehager, skal kunne benytte seg av parkområdet.

Om Hagekulturprisen

Hageselskapets Hagekulturpris tildeles personer eller institusjoner som på en forbilledlig måte har bidratt til å realisere Hageselskapets formål: Å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt.

Tildelingene foretas av styret i Det norske hageselskap.

Prisen består av et trykk av kunstneren Anne Kristin Hagesæther, samt en plakett til synliggjøring i offentligheten.

I 1913 finansierte Brukseier A. B. Aarsten en folkepark og idrettsanlegg etter eget initiativ. Folkeparken ble anlagt i tilknytning til parkdammen, som var Askims første vannreservoar, og ble et møtested for byens borgere og arbeidere når de hadde fri, med plass for både idrett, lek, folkemøter og underholdning. I parken ligger et gravfelt med sju gravhauger fra jernalderen. Askim kommune og Fylkeskonservatoren har avsatt midler til området i sin plan for fornminner.

Mer info: folkeparkensvenner.no

Om Det norske hageselskap

Landsdekkende, frivillig kultur- og miljøorganisasjon som arbeider for bedre livskvalitet gjennom grønne opplevelser.

19 regionavdelinger, 330 hagelag og 23 500 medlemmer byr på hagekunnskap, inspirasjon og hageglede.

Utgiver av Norsk Hagetidend, landets største hageblad, tilrettelagt for norske forhold.

Står bak omfattende dugnadsinnsats på offentlige grøntarealer over hele landet.

Samarbeider med det offentlige og næringsliv om prosjekter som Summende hager, Grenseløse grønnsaker og urter, GRO – God helse gjennom grønne opplevelser, hagerømlingkampanjer og brunsnegleaksjoner.

Arrangerer 1000 åpne hager der hageeiere inviterer alle til gode hageopplevelser.

Gir ut Sortslisten med 2000 planter for norske forhold og klimasonekart for Norge.

Mer info: hageselskapet.no