Haga møter byggenæringen

Mandag inviterer kommunal- og regionalminister Åslaug Haga representanter for Rådgivende Ingeniørers Forening og Byggenæringens Landsforening til et møte for å diskutere ny plan- og bygningslov.

Ved siden av ny plan- og bygningslov er blant annet dette temaer som vil bli diskutert på møtet:

* Byggefeil og byggskader utgjør meget store summer (10-15 mrd. kr. årlig).

* Omfanget er så stort at det utgjør et problem både for den enkelte huskjøper, for næringen selv, og for samfunnet.

* Byggenæringen er en fragmentert næring, med mange små foretak (mellom 40 og 45.000 foretak, med gjennomsnittlig 20 ansatte). Det er mange gode foretak, men også mange dårlige, og mye usikkerhet.

* Vi trenger en kvalitetshevning, og vi trenger sikkerhet for at kvalitetskravene blir oppfylt.

* KRDs virkemidler er i hovedsak de som ligger i plan- og bygningsloven, samt i Byggekostnadsprogrammet. Krav og rammer ligger i regelverket, utviklingsprosjekter i Byggekostnadsprogrammet.

* I tillegg ligger det mange virkemidler andre steder, f. eks. i forbrukerlovgivningen, seriøsitetsarbeidet osv.