Juryleder Kristin Halvorsen (t.v) delte ut Fornybarprisen til Gyproc. Prisen ble tatt imot av Mogens Nielsen, senior vice president Saint-Gobain Nordic/Baltic , Bjørn Olsen fabrikksjef hos Gyproc Fredrikstad, og Jon Karlsen CEO Glava AS. Til høyre kommunikasjonsdirektør Christina Søgård i Energi Norge, som har innstiftet prisen.
Juryleder Kristin Halvorsen (t.v) delte ut Fornybarprisen til Gyproc. Prisen ble tatt imot av Mogens Nielsen, senior vice president Saint-Gobain Nordic/Baltic , Bjørn Olsen fabrikksjef hos Gyproc Fredrikstad, og Jon Karlsen CEO Glava AS. Til høyre kommunikasjonsdirektør Christina Søgård i Energi Norge, som har innstiftet prisen.Foto: Iselin Rønningsbakk.

Gyproc mottok Fornybarprisen etter store miljøtiltak

Gipsplateprodusenten Gyproc har redusert klimagassutslippene fra sin fabrikk i Fredrikstad med 23.000 tonn i året ved å fase ut fossil gass i produksjonen og erstatte den med fornybar kraft. Da selskapet mottok Fornybarprisen, fikk de også en klar utfordring fra juryleder Kristin Halvorsen.

- I dag vil vi ikke bare anerkjenne og hylle Gyproc for selskapets klimaansvar. Vi vil utfordre Gyproc og dets eiere til å fortsette med forskning, utvikling og gjennomføring av tiltak som skaper resultater. Dere representerer globalt eierskap i den mest ansvarlige betydningen, og dere må bidra inn i hele verdikjeden. Byggebransjen, som dere representerer, står for 40 prosent av verdens klimautslipp. I dag blir dere hyllet som den beste i klassen. Byggebransjen kan utvilsomt gjøre mye mer for å forbedre sitt avtrykk. Da må noen gå foran, sa Kristin Halvorsen i forbindelse med utdelingen av prisen.

Reduserer energibruken med 30 prosent

Når Gyproc-anlegget i Fredrikstad er ferdig ombygget i 2022/2023 vil selskapet redusere energibruken med 30 prosent per produsert enhet, samtidig som produksjonskapasiteten økes med 40 prosent, skriver Energi Norge i en pressemelding.

I tillegg har altså Gyproc redusert klimagassutslippene ved fabrikken med 23.000 tonn i året, ved å fase ut fossil gass i produksjonen og erstatte den med fornybar kraft.

Fornybarprisen

* Fornybarprisen er innstiftet av bransjeorganisasjonen for fornybarnæringen, Energi Norge.

* Energi Norge sitt ønske er å løfte frem bedrifter og prosjekter som har gjort en innsats utenom det vanlige for å fremme elektrifisering og annen bruk av fornybar energi.

* Bransjeorganisasjonen mener omstillingen går for sakte. Mer bruk av fornybar energi er avgjørende for å nå klimamålene.

* Juryen bak Fornybarprisen består av Kristin Halvorsen fra Cicero, investor Jens Ulltveit-Moe, Liina Veerme fra Salten Kraftsamband og Anders Bjartnes fra Norsk klimastiftelse.

Gyproc fikk overrakt Fornybarprisen for 2022 under Energi Norges Vinterkonferanse.

- Fornybarprisen går til et selskap som kutter utslipp ved hjelp av fornybar energi – som reduserer behovet for gass – og som leverer et produkt som kan bidra til lavere klimagassutslipp når det tas i bruk. Gyprocs metode for å kutte utslipp kan også fungere som et eksempel til etterfølgelse for tilsvarende fabrikker i andre land i Europa og ellers i verden, sa juryleder Kristin Halvorsen.

Må øke trykket

Gyproc-prosjektet i Fredrikstad koster 250 millioner kroner. Enova har støttet prosjektet med 71 millioner kroner.

- Juryen vil også understreke hvor viktig det er at norske myndigheter øker trykket på energieffektivisering, og samarbeider aktivt med næringslivet for å skape nye, klimavennlige løsninger i hele verdikjeden. Denne prisen går derfor til alle dere som har trodd på hverandre, samarbeidet og skapt resultater. Fornybarprisen går til et prosjekt som har potensial til å bli mye større enn seg selv, uttalte Halvorsen.

Stolt prisvinner

Energi Norge skirver i pressmeldingen at fabrikken i Fredrikstad blir verdens første i sitt slag, og erfaringene vil kunne gi betydelige internasjonale ringvirkninger.

Gyprocs eiere fastslår at dette ikke er noe de sier i festtaler, men at satsingen er en konkret innovasjon som faktisk vil monne i form av reduserte klimautslipp.

Saint-Gobain-direktør Mogens Nielsen tar utfordringen fra juryen på alvor.

– Erfaringene vi gjør i Fredrikstad gir oss et verdifullt fundament for å ta arbeidet med elektrifisering videre til våre andre fabrikker rundt om i verden. Vi er derfor også takknemlige for den støtten vi har fått til prosjektet, både fra Enova og fra Fredrikstad kommune. Fornybarprisen er ikke bare en anerkjennelse for vår innsats og investering. Vi ser det som en hyllest til et fremsynt og vellykket samarbeid for et mer bærekraftig Norge, og en mer bærekraftig verden, sier Mogens Nielsen, senior vicepresident for bærekraft i Saint-Gobain.

– Ekstra innsats

Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge, sier følgende om prisvinneren;

– Fornybarprisen handler om å finne fram til bedrifter og prosjekter som har gjort en ekstra innsats for å fremme elektrifisering og annen bruk av fornybar energi, og her har Gyproc vist seg som en verdig vinner av den første Fornybarprisen, sier Kroepelien.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

* Gyproc bygger om sin gipsplatefabrikk i Fredrikstad, erstatter gass med elektrisk energi og reduserer sine årlige CO2-utslipp med 23.000 tonn. Det tilsvarer klimaavtrykket til 1.643 nordmenn hvert år.

* I tillegg reduseres energibruken med 30 prosent per enhet, samtidig som produksjonskapasiteten øker med 40 prosent.

* Verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk er også basert på 100 prosent resirkulerbare materialer.

* Gyprocs eier, det franske selskapet Saint-Gobain, har over 70 gipsplatefabrikker rundt om i verden. Det forplikter.

* Selskapet kan bidra til å erstatte gass med elektrisitet i egen produksjon og hos sine underleverandører. Da vil vi se at teknologi utviklet i Norge direkte og indirekte kan bidra til at EU når sine mål om mer energieffektivisering og å bli uavhengig av gass.

* Elektrifiseringsprosjekt som det vi ser i Fredrikstad er av den typen som må gjennomføres i stort omfang i europeisk industri.