Grunneiere og Bane Nor møtes i retten etter flere år med konflikt

Bane Nor og grunneierne langs Sørlandsbanen møtes mandag i retten for å få avklart hvem som er ansvarlig for gjerder langs togstrekningen.

Det er 151 bønder fra Kristiansand i sør til Klepp i nord som har slått seg sammen og stevnet Bane Nor for retten, skriver Stavanger Aftenblad.

Stridens kjerne er spørsmålet om hvem som skal ha gjerdeplikt langs togskinnene, og manglende erstatning for beitedyr som blir påkjørt av toget.

Hvert år blir flere dyr påkjørt av tog på Sørlandsbanen, som Jærbanen er en del av. Bøndene opplever at det er blitt vanskeligere å få erstatning. De har i flere år reagert på manglende vedlikehold av gjerder langs jernbanen.

I 2020 tilbød Bane Nor å ta alle kostnader med å sette opp nye gjerder der det er nødvendig. Betingelsen var at grunneierne overtok eierskapet til gjerdet, noe grunneierne ikke går med på.

– De som bygger jernbane, må også sette opp gjerde. Vi har ikke bedt om å ha jernbanen her, er budskapet fra grunneierne.

Det er satt av to uker i Sør-Rogaland tingrett for å behandle konflikten.