Grønt lys for strømkabler til Tyskland og Storbritannia

Statnett har fått konsesjon for to strømkabler, en til Storbritannia og en til Tyskland. Kablene blir på 1.400 megawatt hver.

Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet kommer til sammen til å øke med nesten 50 prosent som følge av de nye kablene, ifølge Olje- og energidepartementet.

Kabelen til Tyskland skal etter planen være i drift i 2018, mens forbindelsen til Storbritannia skal være klar to år senere.

Kablene kommer til å gå fra Tonstad i Vest-Agder til Wilster i Tyskland og fra Kvilldal i Rogaland til Blyth i Storbritannia. Sistnevnte blir verdens lengste undersjøiske kabel av denne typen, ifølge departementet.

– Muligheten for kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia vil gi en bedre utnyttelse av kraftsystemene, og bidra til betydelig verdiskapning, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Fra før har Norge strømforbindelser til Nederland, Danmark, Sverige, Finland og Russland.