På Gamneset, ut mot Korsfjorden, kan Sør-Varanger kommune få en milliardinvestering. Foto: Google Earth

Grønt lys for kjempeutbygging i Finnmark

Sør-Varanger kommune har sagt ja til bygging av en ny oljeterminal utenfor Kirkenes.

Det skriverNRK Finnmarki en artikkel på sine nettsider.

– Dette er enormt. Jeg tror ikke folk helt skjønner hvor stort det er, sier ordfører Cecilie Hansen om planene.

Det var, ifølge nrk.no, et enstemmig kommunestyre som onsdag godkjente reguleringsplanen for Gamneset på en halvøy utenfor Kirkenes. Der skal selskapet Norterminal investere omkring 4 milliarder i en terminal for oljeomlasting.

– Det har gått nesten tre år siden vi kom til Kirkenes og annonserte visjonene om prosjektet. Dette vedtaket er meget viktig, også fordi vi er nødt til å gjøre ting som bare kan gjøres i sesongen. Vi må finne løsninger for kraftforsyning, vannforsyning og veitrase, og gjøre arkeologiske undersøkelser i årets sesong, sier Norterminal-direktør Jacob B. Stolt-Nielsen.

Det er, ifølge artikkelen, ennå for tidlig å slå fast at utbyggingen blir en realitet.

– Jeg tror mer hver dag. Med slike steg som nå er blitt gjort, er det klart at vi nærmer oss større muligheter for å realisere alt sammen, sier Stolt-Nielsen.

Det regulerte området er på nesten 4.000 mål, og den planlagte terminalen vil kunne sysselsette mellom 65 og 120 ansatte, heter det i artikkelen på nrk.no.