<p>Planteveggene på det nye kjøpesenteret CC Stadion på Hamar skal bidra til mer handel gjennom å skape trivsel for kundene. Veggene består av tilsammen 7500 subtropiske planter med rundt 20 forskjellige arter, som i tillegg til det estetsiske er med på å rense luften.</p> Foto: Foto: Arvid Ekle/Anlegg og UtemiljøMILJØPROFIL. Den amerikanske helse- og velværebedriften Aveda har en sterk miljøprofil og har utstyrt fasaden på sin butikk i CC Stadion med en skrånende biowall. Foto: Foto: Jørn HindklevDenne planteveggen er hele 12,5 meter høy og går over flere etasjer i CC Stadion. Foto: Foto: Arvid Ekle/Anlegg og UtemiljøPlantevegg på kjøpesenteret CC Vest. Foto: Foto: Arvid Ekle/Anlegg og UtemiljøEn syv meter lang plantevegg er installert i restauranten Niwa på kjøpesenteret CC Vest i Bærum. Foto: Foto: Arvid Ekle/Anlegg og UtemiljøBiowall - grønn vegg i fellesområdet på KLPs nye kjøpesenter Fornebu S. Foto: Svanhild Blakstad

Grønne vegger skal gi bedre inneklima og mer handel

I det nye kjøpesenteret CC Stadion på Hamar skal fire plantevegger bidra til økt trivsel og mer handel. Også i andre kjøpesentre på Østlandet gjør såkalte biowalls sitt inntog. (Bildekarusell)

Gigantprosjektet CC Stadion ble åpnet 10. november og består av forretninger, kontorer, parkeringsanlegg, varemottak, servicearealer og utomhusanlegg.

Kjøpesenteret alene utgjør ca 33 000 kvadratmeter og inneholder 85 butikker fordelt på to etasjer, inkludert åtte serveringssteder. Det går en grønn tråd gjennom hele prosjektet, og på taket er det anlagt en offentlig park på seks mål med grøntanlegg, lekeplass og benker.

Inne i kjøpesenteret er det installert fire plantevegger, eller biowalls som det gjerne kalles. Den største har planter på begge sider, er tre meter bred og 12,5 meter høy og strekker seg over tre etasjer. Dette har vært et bevisst grep fra utbyggers side.

Førsteamanuensis Grete Patil ved NMBU forstår godt at byggeiere installerer grønne vegger i kjøpesentre, kontorbygg og næringsbygg.

Grønn strategi
– Grønne vegger har vært en del av en større strategi for å bringe inn organiske elementer på CC Stadion, sier daglig leder Ketil Norheim i CC Eiendom, som eier senteret. Han trekker også frem parken på taket som et ledd i samme filosofi.
– På denne tomta var det tidligere et idrettsanlegg, gamle Hamar stadion. Allerede i 2007 satte vi i gang et illustrasjonsprosjekt for å transformere Hamar stadion til et nytt flerbruksanlegg med kjøpesenter, kontorer, parkanlegg og boliger. Dette var starten på den grønne strategien, men det var først noen år senere at de grønne veggene kom inn i planene da vi hyret inn et britisk designfirma for å utvikle kjøpesenterdelen, sier Norheim.

Han peker på at det går en linje fra den seks mål store parken på taket, via utomhusanlegget og til de grønne veggene i kjøpesenteret. En av butikkene i senteret har sågar en grønn vegg som en del av fasaden sin.

Skape destinasjon
– Det handler om å skape trivsel og opplevelser for kundene. De grønne elementene er med på å bidra til en positiv atmosfære i senteret, både fysisk og ellers. Vi har tatt dette videre også i interiøret, blant annet i møbler i tre og bambus, ved bruk av balsamerte planter og store trær i tilknytning til sosiale soner og spisesteder, sier Norheim.

Eksperten: - Bygger image og trivsel

I Norge er det sparsomt med forskning på plantevegger i bygg, men man vet en del om planters påvirkning på mennesker.

– Miljøpsykologisk forskning viser at vi blir tiltrukket av naturelementer og at vi trives bedre når vi har planter rundt oss, sier førsteamanuensis Grete Patil ved Institutt for landskapsplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hun trekker spesielt frem trivselsfaktoren og den estetiske påvirkningen når vi omgir oss med planter:

– Når vi ser grønne planter inne, vil vi automatisk forbinde dem med bedre inneklima. Laboratoriestudier viser helt klart at en plante kan fjerne uønskede stoffer fra inneluften og rense luften. Imidlertid vil plantenes betydning for luftkvalitet i praksis inne i et kjøpesenter variere med mange faktorer på stedet, for eksempel vil det avhenge av omfang og antall planter i forhold til luftvolum og teknologi som brukes. Derfor er det vanskelig å generalisere hvilken inneklimaeffekt det kan ha, sier Patil.

Hun forstår godt at byggeiere installerer grønne vegger i kjøpesentre, kontorbygg og næringsbygg:

– Når mennesker opplever å ha gode fysiske omgivelser, øker trivselen. Det psykologiske inntrykket gjennom design og estetikk har en positiv effekt. Vi evaluerer det annerledes når vi har planter rundt oss, og det er trolig at vi dermed vurderer inneklimaet til å være bedre, sier Patil.

Hun mener at forbedret teknologi og mer kunnskap rundt plantevegger er en viktig årsak til at såkalte «biowalls» er på fremmarsj i norske bygg.

– Det er også en viktig image- og merkevarebygger. Et bygg med grønne vegger skaper et positivt inntrykk av virksomheten. Menneskers preferanser for natur gjør at vi fascineres av det grønne og dermed trives i slike miljøer, avslutter hun.

Han fremhever at fellesarealene skal fremstå som varme og trivelige områder og at innemiljøet legges til rette for at kundene vil tilbringe tid i kjøpesenteret – noe som vil bidra til økt handel.

CC Eiendom har brukt godt over en million kroner på de grønne veggene på CC Stadion, uten at Norheim vil spesifisere beløpet eksakt.

– Dette er kostbare installasjoner, både i investering og drift. Det vil derfor være en vurderingssak om vi skal gjøre det på andre prosjekter. Men det er viktig at vi greier å skille oss ut og at vi kan skape en destinasjon med opplevelser for kundene. Hovedfokus for oss har vært å ivareta trivsel og miljøaspektet, avslutter han.

Grønt på FornebuOgså i KLPs nye kjøpesenter Fornebu S i Bærum, som åpnet i oktober, er det installert en plantevegg i fellesområdet. Senteret har fått karakteren Outstanding i miljøsertifiseringssystemet BREEAM, blant annet på grunn av et stort solcelleanlegg og 1600 kvadratmeter stort plantetak.
Miljøsjef Heidi Lyngstad i KLP Eiendom forteller at planteveggen er med på å bygge opp under senterets grønne miljøprofil: – Det er et element som er vakkert og bidrar til et godt inneklima. Bruk av grønne elementer er noe vi vurderer i hvert eneste prosjekt. Det er imidlertid flere faktorer som er med på å avgjøre hvorvidt vi gjør det, ettersom hvert prosjekt er unikt, sier hun.

Også på det 20 år gamle senteret CC Vest, også det i Bærum, har det i høst blitt installert to grønne vegger, i en nyere del av senteret.

Her kan du lese mer om CC Stadion i Byggeindustriens prosjektpresentasjon.