Administrerende direktør Mari Skjærstad i BoligPartner AS. Foto: BoligPartner

Godt salg for BoligPartner - sterk hyttevekst

BoligPartner AS melder om en sterk salgsøkning for både hus og hytter i årets første kvartal.

I en pressemelding skriver de at selskapet avsluttet 2020 med en historisk salgsinnspurt som så langt fortsetter inn i 2021. BoligPartner solgte 209 enheter i første kvartal 2021 mot 97 enheter i samme periode i fjor.

- Sammen med en sterk ordrereserve inn i året, gir dette klar forventing om høy aktivitet både ute på våre distriktskontorer og hos våre forhandlere i inneværende år, sier administrerende direktør Mari Skjærstad i meldingen.

- Spesielt gledelig er det også å se den enorme veksten vi ser på hyttesalget vårt, legger hun til.

Sterkt hyttemarked

Til og med uke 13 i 2021 har BoligPartner solgt 77 hytter, mot 9 i samme periode i 2020.

- Trenden i markedet er at flere og flere ønsker seg egen fritidsbolig, nå også som ferievanene våre ser ut til å endre seg i takt med den nye hverdagen. BoligPartner sitter gjennom sitt nettverk på flere hundre hyttetomter rundt om i landet som vi er klare for å realisere, og interessen for nye og moderne hytter er stor. Det gjør at vi har flere bein å stå på for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping i hele Norge, avslutter Skjærstad.

BoligPartner, inkludert egenregiaktiviteten lagt ut i BoligPartner Prosjekt AS, leverte positive resultater i 2020 tross en utfordrende start på året.

Positivt driftsresultat i 2020

- Starten på 2020 var tung for oss, som for mange andre i vår bransje, også før koronapandemien traff oss og bidro til stor usikkerhet. Gjennom sommeren snudde imidlertid markedet og med delvis tiltagende aktivitet også på våre byggeplasser ut året, endte vi til slutt med et positivt driftsresultat på drøye 11 millioner kroner. For nøyaktig ett år siden var vi overhodet ikke sikre på at vi skulle få til det, sier Skjærstad i meldingen.

- Dette har vi klart ved løpende kostnadstilpasninger, effektivisering og ikke minst stor innsats blant alle våre ansatte både ute i driftsapparatet og inne på hovedkontoret. Vi valgte tidlig tross koronapandemien, å fortsette våre investeringer i opprettholdelse av markedsaktiviteter ute for de drøye 40 salgskontorene våre, og har hatt fokus på salgsutløsende tiltak som vi nå har fått betalt for, legger hun til.
BoligPartner hadde driftsinntekter på totalt 1,265 milliarder kroner i 2020, og solgte totalt 793 boenheter.