Norske juletrær oppnår gode priser i utlandet. (Illustrasjonsfoto)

Godt marked for norske juletrær i utlandet

Norske juletrær er populære også i utlandet og i Moskva er russerne villige til å betale opp mot 3.000 kroner for luksus-edelgran fra Vestlandet.

Daglig leder John-Anders Strande i bransjeorganisasjonen Norsk Juletre sier til Nationen at det er rekordpris. Også i Tyskland, Østerrike og Nederland oppnår norske juletrær gode priser om dagen.

– Prisutviklingen for norske juletrær i utlandet bør være en kraftig motivasjon for norske gårdbrukere til å satse mer på dyrking av juletrær. Det produseres i dag altfor lite edelgran i Norge til å dekke den voksende etterspørselen både i Norge og Europa ellers, mener Strande.

Han hevder at stadig flere får øynene opp for at norske juletrær holder høy kvalitet.

– Samtidig blir det europeiske markedet mer og mer miljøbevisst – og har fått med seg at Norge har strenge regler for hva som er lov å bruke av ulike midler i dyrking av juletrær, sier Strande.

Ifølge Strande er det norske juletremarkedet på i underkant av en milliard kroner. Han anslår at det i år vil være 1,8 millioner husstander i Norge som har juletre. En million av disse har et tre fra norske juletreprodusenter.

Rundt 50.000 kommer til å hogge treet selv i egen eller andres skog, mens rundt 350.000 husstander har tre av plast.

– Vi kommer i år til å importere rundt 400.000 trær fra Danmark, sier lederen for Norsk Juletre.