Carl Otto Løvenskiold. Foto: CF-Wesenberg

God vekst i Løvenskiold-Vækerø

Løvenskiold-Vækerø-konsernet forbedret resultatet i alle virksomhetsområder i2015.

Løvenskiold-Vækerø hadde i 2015 en omsetning på 4,5 milliarder kroner. Konsernets samlede EBITDA var på 199 millioner kroner med en økning på 32 millioner kroner. Resultat før skatt ble i 2015 41 millioner kroner.

– Jeg er meget fornøyd med den positive utviklingen for konsernet og den solide innsatsen som er vist fra våre mange ansatte. Med kundefokus og produktivitet i fokus har vi lykkes med å effektivisere vår drift samtidig som fremtidsrettede konsepter er utviklet. Med en solid plattform er Løvenskiold-Vækerø godt rustet til å møte fremtidens utfordringer, sier konsernsjef og eier Carl Otto Løvenskiold i en pressemelding.

Konsernets omsetning i 2015 var på 4.471 millioner kroner, mot 4.196 millioner kroner foregående år.

Løvenskiold Handel, som omfattet kjedene MAXBO og Malia videreførte i 2015 foregående års positive resultatutvikling. EBITDA ble 150 millioner kroner som representerer en forbedring på 132 millioner kroner de siste to år.

De siste år har Løvenskiold Handel gjennomført omfattende investeringer i fremtidsrettede konsepter og forsterket satsingen på netthandel og digital markedsføring. Løvenskiold Handel har med kjedene MAXBO og MAXBO Proff utviklet en ledende posisjon som leverandør av byggevarer til både forbruker og den profesjonelle bygger.

Markedet for byggevarer hadde i 2015 en positiv utvikling med en samlet vekst på 5,5 prosent. Det forventes en fortsatt positiv vekst for markedet i 2016.

Løvenskiold Eiendom som forvalter og utvikler konsernets bolig- og næringseiendommer, videreførte de siste års positive utvikling og hadde i 2015 et tilfredsstillende resultat med EBITDA på 70 millioner kroner. Selskapene deltar aktivt i utvikling av prosjekter for bolig og næringsbygg, og er involvert i utvikling av boligprosjekter på Østlandet, som omfatter ca. 3000 boliger. Dette forventes å bidra betydelig til konsernets økonomiske resultater de kommende årene.