Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Salgs- og markedsdirektør Bent Nygren i Unicon.Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Lise Bathen i Statens vegvesen holdt innlegg om bruer gjennom 50 år.Vetle Houg i Byggutengrenser.Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Norsk Betongdag 2021Øivind Sæter fikk innsatsprisen av styreleder Andreas Sjaastad og daglig leder Cecilie Hagby i Norsk Betongforening.Morten Bjerke fikk æresmedlemskapet av styreleder Andreas Sjaastad og daglig leder Cecilie Hagby i Norsk Betongforening.Bernt Jakobsen fikk æresmedlemskapet av styreleder Andreas Sjaastad og daglig leder Cecilie Hagby i Norsk Betongforening.Sindre Sandbakk fikk innsatsprisen av styreleder Andreas Sjaastad og daglig leder Cecilie Hagby i Norsk Betongforening.Styret i Norsk Betongforening har tildelt æresmedlemskap til Bernt Jakobsen (t.v) og Morten Bjerke.Øivind Sæter og Sindre Sandbakk mottok Betongforeningens innsatspris under Norsk Betongdag.Assis Arano Barenys i Norconsult fikk Norsk Betongforenings FoU-pris for sin PhD-avhandling ved Institutt for konstruksjonsteknikk på NTNU.Assis Arano Barenys i Norconsult fikk Norsk Betongforenings FoU-pris for 2021. Han fikke prisen av styreleder Andreas Sjaastad og daglig leder Cecilie Hagby i Norsk Betongforening.Tor Ole Olsen i Dr. techn. Olav Olsen holdt et historisk innlegg om blant annet Norsk Betongdag.Ole Garborg Østrem, leder for produktutvikling i Saferock  og byggeleder Maren-Iren Kvia i Kruse Smith er blant mange unge fjes som ser stor verdi i å delta på Norsk Betongdag.Dagllig leder Cecilie Hagby og styreleder Andreas Sjaastad (Veidekke) i Norsk Betongforening, tror det er flere grunner til at rekordmang har funnet veien til Norsk Betongdag 2021.

Glimt fra Norsk Betongdag

Norsk Betongdag 2021 arrangeres i Trondheim torsdag og fredag. 265 deltar på det som er den 50. utgaven av det populære bransjearrangementet.

Her er noen glimt fra torsdagens arrangement, som ble avsluttet med utdeling av Betongforeningens æresmedlemskap, innsatspris og FoU prisen 2021.