Gladdag i Østfold

Både folket i Østfold og de mange tusen bilistene som hver dag kjører på E18 gjennom fylket, kan glede seg nå når den nye motorveitraseen åpner. Etter vårt syn er dette miljøvern i praksis. I tillegg får vi også en langt sikrere vei.

For både fastboende og trafikanter har den gamle veien vært et mareritt. Når man kjører på den gamle veien blir man ellers helt forvirret. Fartsgrensene skifter i ett, og fotoboksene står tett som en skog. Men til tross for alle fartsreduksjonene har det dessverre skjedd mange ulykker på den gamle veien.


Nå er det delstrekningen Momarked - Sekkelsten som åpnes. Det betyr at det så langt er kommet 12,9 km motorvei på denne veistrekningen i Østfold. Men det kommer mer motorvei etter hvert - heldigvis.

Vi vil takke alle som har bidratt i dette prosjektet. Dette er anleggsarbeid av første klasse. Veilinjene ligger vakkert til i terrenget. Ja, det blir en fryd å kjøre der.