Prosjektet er planlagt i tre plan på rundt 9.700 kvadratmeter, skal bygges i gneis, tre og glass. Ill. Dyrvik Arkitekter

GK skal bygge Tromsø-kontor - satser på grønne løsninger

Gneiskvartalet er en ny næringseiendom i Tromsø som utvikles av GK Gruppen Eiendom. GK Gruppen vil eie bygget og blir også leietaker.

Prosjektet er planlagt i tre plan på rundt 9.700 kvadratmeter, skal bygges i gneis, tre og glass. Det blir lagt opp til solceller på tak og fasader, samt et tilnærmet nullenergi-bygg.

– Gneiskvartalet skal bli et bygg som er bærekraftig i alle livsfaser og der det er satt svært høye miljø- og helsefremmende ambisjoner, heter det i en pressemelding.

– Som utvikler av nye prosjekter i egen regi er GK Gruppen Eiendom opptatt av å følge opp GK Gruppens ambisjoner om å være et klimaforbilde og gå i front ved utvikling av bærekraftige næringsbygg. Dette skal være førende for de løsninger vi velger både når det gjelder design og miljøkonsept, herunder energi. Samtidig er vårt utgangspunkt at vi ikke utvikler prosjekter som et showcase; for oss betyr bærekraft i denne sammenheng at bygget er tilpasset lokasjon, klima, brukere og tilgjengelig teknologi, sier Kaare Kran i GK Gruppen i meldingen.

Han forteller at for Gneiskvartalet er eksempelvis ikke byggets energiambisjon å produsere så mye energi som mulig, men at energiproduksjonen er tilpasset byggets behov og eksisterende infrastruktur.

Utbyggingen har ambisjoner om å bli Tromsøs første Breeam Excellent bygg, i tillegg til å bli ett av Norges første WELL-sertifiserte bygg, med minimum Gold sertifisering.

Med seg på laget har de Multiconsult innen rådgivning for bærekraftig sertifisering og fornybar energi.

– Ideen bak konseptet er at det en bedrift foretar seg skal gi fordeler for både bedriften selv, forbrukerne og miljøet. Over 90 prosent av utgiftene til en servicebasert bedrift er de ansatte. Ved å legge til rette for fysisk og psykisk velvære på arbeidsplassen vil både sykefravær og ‘turnover’ reduseres kraftig. Dette er noe bygningssertifiseringsordningen WELL Building Standard tar for seg, forklarer Elisabeth Montgomerie, Multiconsults WELL AP og Breeam-koordinator.

Den fornybare energiproduksjonen i bygget består av solcellepaneler på fasaden og på taket, og lokal vindkraftproduksjon har også blitt utredet. Også andre løsninger som grønt tak og overvannshåndtering, lavkarbonmaterialer, gode sykkelfasiliteter og en del andre aspekter er en del av prosjektet.