GK Sikkerhet ekspanderer

GK Sikkerhet er i vekst, og de etablerer nå tre nye lokasjoner. 

GK Sikkerhet har siden etableringen i 2017 hatt Ryenstubben 12 som eneste adresse. Selv om man fra Oslo har bistått kunder utenfor hovedstadens grenser, etableres det nå nye GK Sikkerhet-avdelinger på tre nye lokasjoner.

– I kraft av inngåtte avtaler, gode forretningsmuligheter på tvers av GK-fag, samt nyansatt personell med høy kompetanse og bred lokalkunnskap, har vi nå gleden av å kunne etablere oss på Hamar, Drammen og Trondheim, forteller administrerende direktør Svein H. Dahle i GK Sikkerhet.

De er på plass på Hamar fra desember 2018, Drammen fra januar 2019 og Trondheim fra januar 2019.

Avdelingene vil få kontorplass samlokalisert med eksisterende GK-kontorer.

– Vi ser frem til å komme i gang ved disse stedene, og ikke minst få på plass et godt samarbeid og utnytte mulighetene mellom GK-fagene, sier Dahle.